Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõber hädas

Reede, 13. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 5:17-26

Jeesus tervendab halvatu
17Ja ühel päeval, kui Jeesus oli õpetamas, istus seal ka varisere ja seadusetundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudamaa küladest ja Jeruusalemmast. Ja Issanda vägi oli Jeesuse peal haigete tervendamiseks.
18Ja ennäe, mehed kandsid kanderaamiga inimest, kes oli halvatud, ja püüdsid teda sisse tuua ning asetada Jeesuse ette.
19Ja kuna nad rahvahulga tõttu ei leidnud teed, kuidas teda sisse tuua, läksid nad üles katusele ja lasksid ta koos kanderaamiga tellislaest läbi, keset tuba otse Jeesuse ette.
20Ja nende usku nähes ütles Jeesus: „Inimene, sinu patud on sulle andeks antud!”
21Ja kirjatundjad ja variserid hakkasid arutama: „Kes see õige on, kes räägib Jumalat teotades? Kes muu saab patte andeks anda kui ainult Jumal üksi?”
22Aga Jeesus vastas neile nende mõtteid ära tundes: „Mis te arutate oma südames?
23Kumb on kergem, kas öelda: „Sinu patud on sulle andeks antud!” või öelda: „Tõuse püsti ja kõnni!”?
24Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal,” - ta ütles halvatule - „ma ütlen sulle: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!”
25Ja otsekohe tõusis too üles nende silma all, võttis selle, millel ta oli lamanud, ja läks koju Jumalat ülistades.
26Ja kõiki valdas hämmastus ja nad ülistasid Jumalat ja said täis kartust, öeldes: „Me oleme täna kummalisi asju näinud!”

“Issand, palun kõneta mind täna läbi oma Sõna.”

Võibolla sellepärast, et sõnum pidalitõbise tervenemisest oli levinud, ilmuvad nüüd esimest korda kohale variserid ja kirjatundjad. Pole kahtlust, et nad tulid pigem olukorda kontrollima, kui Jeesuse õpetust kuulama või tervenemisi imetlema. Nad oli enamikus ilmikud, kes püüdsid detailideni täita Moosese seadust, sest nad uskusid, et kui kogu Iisrael saab käsuseadusele sõnakuulelikuks, siis Jumal vabatsab oma rahva. Siis tuleb Messias ning Jumal mõistab maailma üle kohut.

Kujutle Jeesust nende keskel istumas, ilmselt oli väljakannatamatult ülerahvastatud toas kui korraga tekib rahva hulka ärevus, sest lakke tehakse avaus millest lastakse alla kanderaamile asetatud mees. Ka tolle mehe sõbrad olid kuulnud Jeesusest ning otsustanud tuua enda halvatud sõbra Tema ette. (Pane tähele, et Jeesus tunnustab nende usku,  kui üldse on  olemas praktilist usku, siis neil see oli). Aga siis- selle asemel, et tervendada halvatu, kelle ilmne vajadus oli otse Tema nina all, kuulutab Jeesus kõigepealt hoopis, et mehe patud on talle andeks antud. See läks vasutollu kõigega, mida variserid pooldasid: nende uskumuse kohaselt võis ainult Juaml anda patte andeks, ning sedagi läbi viimse üksikasjani ettekirutatud rituaalide Templis. Jeesus teadis, mida nad mõtlesid. Ning ilma mistahes väitlusesse süvenemata, kuulutab ta halvatu lihtsalt terveks. Otsekohe tõuseb too ües, võtab oma kanderaami ning läheb koju.

“Paradoks”, kommenteerib seda Luukas kreeka keeles (s 26): täiesti vastupidi sellele, mida meie arvasime. Me oleme täna näinud erakordseid sündmusi.” Keegi ei osanud oodata midagi sellist. Aga meile ei tohiks jääda märkamata ka selle loo iroonia. Variserid olid täiesti pühendunud oma programmile tuua Jumala riik maa peale, oodates Messia tulekut. Nad olid sellesse programmi niivõrd kaevunud, et ei suutnud  isegi näha kui see lausa nende silme ees seisis.

 
Kuidas võiksid aidata oma sõpradel Jeesuse kohata?

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson