Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tähistamise aeg

Laupäev, 14. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 5:27-32

Jeesus kutsub jüngriks tölneri
27Pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tölnerit, nimega Leevi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!”
28Ja Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele.
29Ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur hulk tölnereid ja muid istus nendega koos lauda.
30Ent variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu: „Miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patustega?”
31Ja Jeesus vastas neile: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged.
32Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele.”

Milline oli su elu kui kohtasid esimest korda Issandat? Täna Teda kutsumise eest ning selle eest kuidas Ta su elu on juhtinud.

“Pärast seda…” (s 27). Eilses lugemises ilmusid variserid esimest korda kohale ning läksid ärevile sellest, mida nägid. Kahtlemata oli nende keskel ka eriarvamusi, alates vaenulikust kriitikast kuni imetluse ja hämmastuseni (Lk 5:26). See, mida Jeesus tänases loos teeb esitab neile aga südamepõhjani puudutava väljakutse.

Paljud inimesed maksavad makse vastumeelselt - olgu see tulumaks, käibemaks või tollimaksud - aga Rooma impeeriumis kehtestatud maksusüsteem ärritas inimesi veel enam. Rooma ametnikud delegeerisid selle sissenõudmise kohalikele maksukogujatele, kes juba etteulatuvalt maksid ära tasumist vajava summa, ning siis nõudsid selle rahva käest tagasi kõigil võimalikel viisidel, unustamata tegevuse käigus ka oma taskuid täita. Pole raske mõista, miks maksukogujaid juutide keskel vihati kui inimesi, kes olid end müünud roomlaste valitsuse käsilasteks. 

Ja siis tuleb Leevi, kes Jeesuse kutse peale oli “kõik maha jätnud” (s 28). Matteus nimetab sama lugu jutustades Leevit teise nimega - “Matteus”, ning Mt 10:3 ei jäta lugejale mingit kahtlust, et tema ongi seesama isik. Peale jüngrite nimekirja ja selle kohtumise Jeesusega, ei anta meile Leevi kohta mingit muud informatsiooni. Ometi on kõige varasemast ajast alates peetud just teda esimese evangeeliumi autoriks. Mõtle sellele. Esimese evangeeliumi autor oli sotsiaalne väljaheidetu sinnamaani, kui ta kohtas Jeesust.

Tagasi tänase loo laiema tähenduse juurde. Näeme suurt lõhet vairseride elu missiooni ja Jeesuse missiooni vahel. See on nähtav nt ka tolles väikeses jutustuses variserist ja maksukogujast ( Lk 18:9-14).  Variserid ei saanud aru ei enda pankrotist jumalariigi õigsuses, ega ka Jumala armu rikkustest. See, mida Jumal meilt ootab on heldus, halastus ja andeksandmine, mida jagame külluslikult teistele tänades nii Jeesust selle eest, mida Temalt saanud oleme.

 
Palu, et Issand näitaks sulle millisel viisil saad aidata oma kolleege ja sõpru kes Jeesust ei tunne ning vajavad kohtumist Temaga.

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson