Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Argimõistuse kasutamine

Teisipäev, 28. Veebruar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 16:1-17

Saalomoni tarkus
1Inimesel on küll südamesoovid, aga Issandalt tuleb, mida keel peab kostma.
2Kõik mehe teed on ta enese silmis selged, aga Issand katsub vaimud läbi.
3Veereta oma tööd Issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda.
4Issand on kõik teinud otstarbekohaselt, nõnda ka õela õnnetuspäeva jaoks.
5Iga südamelt ülbe on Issanda meelest jäle, käsi selle peale - seesugune ei jää karistuseta!
6Armastuse ja ustavuse abiga lepitatakse süü, ja Issanda kartuse tõttu hoidutakse kurjast.
7Kui mehe teed meeldivad Issandale, siis ta paneb tema vaenlasedki temaga rahu tegema.
8Parem pisut õiglusega kui palju tulu ülekohtuga.
9Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu.
10Otsus on kuninga huultel: kohut mõistes tema suu ei eksi.
11Õige margapuu ja vaekausid on Issanda päralt, kõik vihid kukrus on tema tehtud.
12Ülekohut teha on kuningate meelest jäle, sest aujärg kinnitatakse õigluses.
13Õiglased huuled on kuningale meelepärased ja ta armastab seda, kes õigust kõneleb.
14Kuninga viha on surma käskjalg, aga tark mees püüab seda lepitada.
15Kuninga lahke nägu tähendab elu ja tema poolehoid on otsekui kevadine vihmapilv.
16Kui palju parem on hankida tarkust kui kulda, ja arukuse hankimine on hõbedast olulisem.
17Õigete tee on hoidumine kurjast; oma hinge hoiab, kes oma teed tähele paneb.

„Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!” ( Js 30;21)

Peatüki alguses muutub raamatu tonaalsus, salmid muutuvad vähem kontrastseks, vähem kasutatakse ka vastanduvaid väljendeid. Võib märgata suuremat organiseeritust, kuigi endiselt leidub ka salme, mida võiks paigutada ükskõik millisesse peatükki. Need, kes väidavad, et algselt oli Õpetussõnade raamat seotud Iisraeli õukondlaste ning riigiametnike klassi haridusega – osutavad ühtlasi reaalsele ühendusele kuninga õiguse ning Jumala vahel ( s 10-15). Kuidas aga võiksime seda „tõlkida“ tänapäeva poliitilisse kultuuri? Ilmse paralleelina tuleb meelde ausus avalikus elus; siiski igaüks, kes kunagi on teeninud mingilgi võimupositsioonil teab, et täielikku läbipaistvust on ääretult raske säilitada ja ka headel motiividel võib alguse saada väikene tõe moonutamine. Ning üsna varsti võib meilegi tunduda vastuvõetav Machiavelli nõuanne, et on parem olla kardetud kui armastatud. Siis korraga aga tõusevad esile s 14 ja 15 andes üsna täpse kirjelduse sellest mis tunne on elada meelevaldse valitseja käe all. Ja salmid 18 ning 19 omavad nii poliitilist kui ka eetilist rakendust.

Paljudel tänase tekstis salmidel aga on ka kohalik ja isiklik rakendus. Planeerimine näiteks ei ole minu tugevaim külg, ometi olen osalenud piisavalt paljudel planeerimiskoosolekutel ning oskan vältida suuremaid vigu. Ohte on mitmeid. Meile võib olla väga selge mida soovime – ja siiski võivad Jumalal olla hoopis teised plaanid. Kuidas saaksime vältida Jumala vastu võitlemist, kasvõi teadmatusest? Kuidas teha vahet ohtlikult kaldus arvamuse ja kasuliku alternatiivplaani vahel?

Vaadates salme 1ˇ-4,9 ja teises võtmes ka 2,5-8 - kuidas siis on kõige parem planeerida koosolekut? Täpsemalt; milline oleks parim viis nende eest palvetamiseks? Kas leiaksid tänasest tekstist mõne salmi mis sinu meelest sobiks heaks sissejuhatuseks vestlusesse?

 
Palveta nende eest, kes omavad võimu sinu üle, ja nende eest, kelle üle omad sina võimu. Kuulata mida sulle palves öeldakse ning tegutse sellele vastavalt.

Selle kommentaari autor: Robert Pooley