Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõbrad

Laupäev, 4. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 18

Saalomoni tarkus
1Kes end eraldab, otsib, mida ta himustab; kõige jõuga tülitseb ta.
2Albil pole head meelt arukusest, küll aga oma arvamuste avaldamisest.
3Kui tuleb ülekohtune, tuleb ka põlgus ja koos häbiga teotus.
4Sõnad mehe suust on sügav vesi, tarkuseallikas on vulisev oja.
5Ei ole hea olla õela poolt, et õiget kohtus väärata.
6Albi huuled toovad riidu ja tema suu kutsub lööke.
7Albi suu on hukatuseks temale enesele ja ta huuled on püüdepaelaks ta hingele.
8Keelepeksja sõnad on nagu maiuspalad ja lähevad otse sisikonna soppidesse.
9Isegi see, kes oma töös on loid, on hävitaja vend.
10Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju.
11Rikka varandus on tema tugev linn ja ta enese kujutluses kõrge müüri sarnane.
12Enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus.
13Kui keegi vastab enne ärakuulamist, siis on see tema rumalus ja häbi.
14Mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaimu?
15Mõistliku süda hangib teadlikkust ja tarkade kõrv otsib teadmisi.
16And avab inimesele tee ja viib teda suurte ette.
17Oma riiuasjas on esimesel õigus, kuni tuleb teine ja teda läbi katsub.
18Liisk lõpetab tülid ja otsustab vägevate vahel.
19Petetud venda on raskem võita kui tugevat linna, ja tülid on otsekui kindluse riiv.
20Oma suu viljast saab mehe kõht täis, ta küllastub oma huulte saagist.
21Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.
22Kes leiab naise, leiab õnne ja saab Issanda hea meele osaliseks.
23Kehv kõneleb anudes, aga rikas vastab karmilt.
24On sõpru, kes üksteist maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend.

Kes on su lähimad sõbrad? Nimeta neid Jumala ees ükshaaval…

Miks istun päevast päeva Piiblit uurides ja loetu üle mõtiskledes? Sellepärast, et mu vaim vajab kosutust ja tugevdamist,  ning et see ei nõrkeks hoobilt katsumuste ja kannatuste tulles (s 14). Ma tänan Jumalat nende sõprade eest, kes jäävad ustavalt mu juurde (s 24), abikaasa eest, kui mul see on (s 22) ning kõige ustavama Sõbra eest, kes iial on olnud ja kelle nime ma tunnen (s 10). 

Seejärel jätkan oma rada läbi terve peatüki, pannes eriliselt tähele manitsusi olla ettevaatlik, hoolikas ning kaalutlev oma sõnade, hinnangute ning tegudega. Pean olema hoolas kuulamises (s 13), sest asjad ei ole sageli sellised nagu esmapilgul paistavad (s 17).

Liiga ruttu rääkima hakkamine, ruumi enda sõnadega täitmine (s 2) , eriti aga kui tegu on tagarääkimisega (s 8), toob kaasa lõhesid ja häbi, ning rahuldus mis seda tehes tekib on enamasti surmava mõjuga (s 20, 21). Salm 4 aga pakub selle asemel tarkuse sõnu, selgeid ja läbipaistvaid nagu pulbitsev allikavesi, mis on tarkade kõrvade ja tundliku südame vili (s 15).

Maailm on karm (s 23). Šokolaadikarp võib mõne ihaldatud lahenduse lähemale tuua (s 16), kuid poolte valimine ja ebaõiglus ei ole enam head (s 5). Rikkad võivad arvata, et nende varandus kaitseb neid (s 111).  Kas aga mina olen nõus raskes olukorras “liisku heitma” ja tulemuse Jumala kätte usaldama (s 18, Õp 16:33)?

Libisen silmadega üle terve peatüki - algusest lõpuni ja tagasi, ka vaikselt tõuseb tekstist esile üks mosaiik - sügavast, targast, tasakaalukast inimesest, kes kuulab, räägib ning tegutseb hoolikatl järele kaaludes, tunnettuses - olles alalti õiglane ja kannatlik. Palvetan, et võiksin veidigi olla selline. Nii paljud siin maailmas elavad hirmus erinevate vaimude ees, kelle mõjul on nende elu tujude pillutada, täis ootamatusi ja ebaturvaline. Mõne jaoks võivad need olla nimetud koletised metsas, halb õnn äritegevuses või loteriis. Aga me ei pea nii elama ja tänan Jumalat tema imeliste, võimsate nimede, Tema kindla ja turvatud tee eest inimesele.

 
Palveta, eriti aga oma sõprade ja perekonna eest täna.

Selle kommentaari autor: Howard Peskett