Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pane tähele oma keelekasutust!

Reede, 3. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 17:1-28

Saalomoni tarkus
1Parem kuiv paluke rahus kui kojatäis ohvriliha riiuga.
2Tark sulane valitseb häbitu perepoja üle ning jagab pärisosa nagu üks vendadest.
3Sulatuspott on hõbeda ja ahi kulla jaoks, aga Issand katsub südamed läbi.
4Kurjategija paneb tähele nurjatuid huuli, petis kuulab kurjakuulutavat keelt.
5Kes kehva pilkab, teotab tema Loojat, ei jää karistuseta, kes tunneb rõõmu teise õnnetusest.
6Lapselapsed on vanade kroon ja laste uhkuseks on nende vanemad.
7Selge jutt ei sobi rumalale, veel vähem siis vale kõne vürstile.
8Meelehea on andja silmis nagu võlukivi: kuhu ta iganes pöördub, seal on tal edu.
9Kes üleastumise kinni katab, otsib armastust, aga kes seda meelde tuletab, lahutab ennast sõbrast.
10Noomitus mõjub arukale rohkem kui sada hoopi albile.
11Õel inimene püüab aina vastu hakata, ent temale läkitatakse kallale julm käskjalg.
12Pigemini tulgu mehele vastu karu, kellelt pojad on röövitud, kui alp oma rumalusega.
13Kes head kurjaga tasub, selle kojast ei lahku õnnetus.
14Kes alustab tüli, päästab otsekui vee valla: seepärast jäta järele, enne kui puhkeb riid!
15Õela õigeks- ja õige hukkamõistja - need mõlemad on Issanda meelest jäledad.
16Mis kasu on rahast albi käes, kui tal ei ole soovi omandada tarkust?
17Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend.
18Arutu on inimene, kes kätt lööb, kes hakkab käendajaks oma ligimese ees.
19Kes armastab tüli, armastab üleastumist; kes teeb oma ukse kõrgeks, otsib hukatust.
20Kel valelik süda, ei leia õnne, ja kes oma keelega keerutab, langeb õnnetusse.21Alp on meelehärmiks oma sünnitajale ja rumala isa ei tunne rõõmu.
22Rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki.
23Õel võtab põuest vastu meelehead, et teha kõveraks õiguse teid.
24Arukal on tarkus näo ees, aga albi silmad sihivad maailma otsa.
25Alp poeg on kurvastuseks isale ja meelekibeduseks oma sünnitajale.
26Ei ole hea karistada õiget ega peksta õilsat tema õigluse pärast.
27Kes oma sõnu peatab, on arukas, ja mõistlik mees on külmavereline.
28Isegi rumalat peetakse targaks, kui ta vaikib, ja mõistlikuks, kui ta oma huuled kinni peab.

Kelle sõna kaalub täna rohkem, sinu või Jumala?

Uurin tänast peatükki uuesti ja uuesti, otsekui vaadates tihedalt kokkupakitud maiustuste karpi. Vajutan mällu esimese salmi hoiatava tarkuse: “Näe, küllus võib olla tülitooja, mitte lepitaja!” Märkan ka teisi salme, mis puudutavad võimuvõitlust, tülisid, solvumisi (s 4,9,11,13,19), eriliselt aga 14. salmi “Tüli alustaja avab lüüsid tulvale, mis paisub ettenägematult, ja mida keegi ei oska hiljem hallata ega lahendada”. Mõtisklen sõnade üle, mis räägivad inimese südamest (s 3,20,22); tema sõnadest (s 4,7,9,10); 

rikkusest (s 8,16,18); ja paljude salmide üle mis käsitlevad rumalat, alpi - eriti perekonnas. Näen lauseid, kus tõusevad esile moonutused, valed ja pettused (s 4,7,11,15,20,23,26). Üsna ilmselt tajub autor, millises kurjas ja kõveras maailmas elame: ning kuigi tahan olla helde ja kaastundlik, pean olema ka avatud silmadega ümbritseva reaalsuse suhtes. 15.salmi ähvardaval taustal, kus nimetatakse kaht toimimisviisi, mida Jumal tõeliselt jälestab, hakkavad korraga erilise kirkusega särama Uue Testamendi salmid Rm 3:26 ja Rm 4:5.

Viimaks, hakkan märkama inimsuhteid puudutavat tarkust ja see naelutab mu hetkega mõtisklema  enda suhete üle: kas olen olnud häbitu (s 2); milline on minu suhtumine vaestesse (s 5); milline on rõõm perekonnast (s 6); mida ei tohiks pidada enesestmõistetavaks (s 21,25);  kas ma prkatiseerin tulekahjusid kustutavat sõprust (s 9); või olenolnud bürokraat (s 11); kättemaksja (s 13); kui oluline on olla tähelepanelik (s 24); ning eriti - kas olen ise ja mul on olemas sõber või vend, kes jääb mu kõrvale ka kõige raskemal ajal (s 17)? Sõpruse tihe kude vajab, et lõimed põimuksid just õige nurga alt moodustades vastupidava kanga - ja ma palvetan, et mul oleks ja suudaksin ise olla just selline tugev tõeline ja ustav sõber.

 
Mõtle selle üle: “Isegi rumalat peetakse targaks, kui ta vaikib” (s 28).

Selle kommentaari autor: Howard Peskett