Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Südant uurides

Kolmapäev, 8. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 20

Saalomoni tarkus
1Vein paneb pilkama, vägijook lärmama, ja ükski, keda see paneb taaruma, pole tark.
2Kuninga ähvardus on otsekui noore lõvi möirgamine: kes teda vihastab, teeb pattu oma hinge vastu.
3Mehele on auks hoiduda riiust, aga kõik meeletud hakkavad peale.
4Laisk ei künna sügisel: lõikusajal ta ootab asjata.
5Nõu on mehe südames nagu sügav vesi, aga arukas mees oskab seda ammutada.
6Paljud inimesed kuulutavad omaenese headust, aga kes leiaks ühe ustava mehe?
7Õige elab oma vagaduses, õnnelikud on ta lapsed pärast teda.
8Kuningas, kes istub kohtujärjel, hajutab oma silmadega kõik kurja.
9Kes võiks öelda: „Ma olen oma südame puhtaks teinud, ma olen oma patust puhas”?
10Kahesugune kaaluviht ja kahesugune vakk - ka need mõlemad on Issanda meelest jäledad.
11Juba poisikese tegudest tuntakse, kas ta loomus on puhas ja õige.
12Kuulja kõrva ja nägija silma - ka need mõlemad on Issand teinud.
13Ära armasta und, et sa ei jääks vaeseks; hoia silmad lahti, siis saad leiba küllalt!
14„Halb, halb!” ütleb ostja, aga ära minnes ta kiitleb.
15Olgu kulda ja palju pärleid, aga teadlikud huuled on veel kallimad.
16Võta kuub sellelt, kes on hakanud käendajaks võõrale, muulaste pärast võta temalt pant!
17Valega saadud leib on mõnele magus, aga pärast on ta suu täis sõmerat.
18Nõu pidades lähevad kavatsused korda, ja ainult targal juhtimisel pea sõda.
19Kes käib keelekandjana, paljastab saladusi: seepärast ära seltsi lobisejaga!
20Kes neab oma isa ja ema, selle lamp kustub pilkases pimeduses.
21Pärand, millega esmalt on kiire, ei too lõpuks õnnistust.
22Ära ütle: „Ma tasun kätte kurja eest!” Oota Issandat, küll tema aitab sind!
23Kahesugune kaaluviht on Issanda meelest jäle, ja vale kaal ei ole hea.
24Mehe sammud on Issandalt: kuidas võiks siis inimene tunda oma teed?
25Inimesele on püüdepaelaks kergemeelne ütlus: „See on pühitsetud!” ja alles pärast tõotusi hakata järele mõtlema.
26Tark kuningas puistab õelaid ja laseb ratta neist üle käia.
27Inimese vaim on Issanda lamp: see uurib läbi kõik südamesopid.
28Armastus ja ustavus hoiavad kuningat, ja ta toetab helduse läbi oma aujärge.
29Noorte meeste uhkuseks on jõud, aga vanade ehteks on hallid juuksed.
30Haavaarmid on kurja kasimiseks ja hoobid ihu soppide jaoks.

“Igavene valgus! Igavene valgus!/ Kui puhas peab olema hing,/ kes astudes Su uuriva pilgu alla, / ei kahane, vaid sügavas rahus, / jääb seisma vaadates Sind.” (Thomas Binney, 1798–1874)

Need praktiliselt abistavad ja südant läbiuurivad ütlused on sündinud jumalakartliku südame ja tähelepanelike silmade abil, ning meie võime nautida uute ja ka juba tuttavate “pärlite” ilu. Koondades sõnumid kahe pealkirja alla saame esimeseks:

Hing ja patt. 

Salmid 6 ja 9 meenutavad võtmeteemasid. Ära pinguta üle väidetega enda pühadusest vaid ole oma puhtust hinnates pigem realistlik. Ära iial luba ka kuradil petta end arvama, nagu oleksid välja kasvanud risti vajamisest. Me ju elamegi vaid usust Kristuse õiglusesse “esimesest viimseni”. Salm 27 hoiatab: “Jumala valgusgihk - Tema sõna ning pühadus - on liiga kirkad ega jäta võimalust ühegi pimeda nurgataguse tekkimiseks, kuhu patt võiks end peita. Salm 30 aga julgustab, kuigi ebaharilikul moel: Jumal karistab neid, keda Ta armastab.  Sul ei maksa arvata, et südamesse peitu jäänud pattudega ei tegelda. Ka neid patte, mille suhtes sa ise pime oled, näeb Jumal, kes tahab sind neist vabastada. See võib ka valus olla, kuid ainult siis, kui oled neid nautinud.

Elu varemed.

Vein ja õlu (s 1) ei ole tehtud kurjadest molekulidest, kuid kui lubad neil end valitseda, siis teevad nad su rumalaks. Ka see on Jumalale oluline. Tema lõi su kandma Tema sarnasust; ning Tema muudab sind Kristuses kandma sedasama jumalanäolisust taas. See läks Talle kalliks maksma, aga sa oled Talle oluline ning samuti on oluline sinu isiksuse kvaliteet. Kui Tema on su isand, siis teeb Tema su väärikaks, kui lubad alkoholil enda  isand olla, hävitab see sinu. Sama põhimõte kehtib enesearmastaja ja laisa kohta (s 4,13): sa võibolla ei plaani saada laiskvortsiks, aga see leiab tee sinuni. Ja ka see võib su hävitada. Jumal hoolib ka sellest, seepärast tee kõvasti tööd, ole tulemuslik, ning tunne rõõmu puhkusest õigel ajal ja õiges kohas.

 
Taevane Isa, aita mul ennast näha sellisena nagu tegelikult olen, ning mitte vastu panna Sinu armastavale korrigeeringule. Valitse Sina mu südant ning tee mind võimeliseks nautima Su häid ande.

Selle kommentaari autor: Dominic Smart