Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes on kelle naine?

Laupäev, 25. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 20:27-40

Saduserid kiusavad Jeesust küsimusega ülestõusmisest
27Jeesuse juurde astusid mõned saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt:
28„Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud: Kui sureb kellegi vend, kel on naine, ja tal ei ole olnud lapsi, siis ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama sugu vennale.
29Oli kord seitse venda: ja esimene võttis naise ja suri lapseta,
30ja teine,
31ja kolmas võttis tema, ja nõndasamuti kõik seitse - nad ei jätnud lapsi järele ja surid.
32Pärast suri ka naine.
33See naine - kelle naiseks nende seast ta saab ülestõusmisel? Ta on olnud naiseks ju neile seitsmele.”
34Ja Jeesus ütles neile: „Selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele,
35aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele,
36sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad.
37Aga et surnud tõusevad üles, seda osutab ka Mooses kibuvitsapõõsa loos, kui ta nimetab Issandat Aabrahami Jumalaks ja Iisaki Jumalaks ja Jaakobi Jumalaks.
38Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.”
39Siis mõned kirjatundjaist kostsid: „Õpetaja, sa rääkisid hästi”,
40sest nad ei julgenud temalt enam midagi küsida.

Mõtle suhetele, mis tähendavad sulle kõige rohkem maailmas. Keda sa tahaksid kohata taevas?
Mõnikord võib küsimuse motiiv olla kahtlane. Saduserid esitavad ülestõusmise kohta absurdse küsimuse. Tegelikult ei taha nad vastust, sest dilemma, mille nad välja toovad, näitab (neile), et ülestõusmises puudub loogika. Teistmoodi lähenedes on nende küsimus siiski väga oluline, sest see on seotud kristliku lootuse võtmeküsimusega. Ja kuigi arutlusel on olemas isegi oma humoorikas pool, on Jeesuse vastus väga tähtis. 
 
Ta märgib, et ülestõusmise elu on üsna erinev praegusest, selles elus puudub abielu. Suhted toimivad seal muud moodi. Surma pole enam ja seksuaalvahekord tarbetu, sest pole vaja pere liini jätkata. Olla kui ingel tähendab olla surematu. Jeesus vihjab ka, et mitte kõiki ei äratata – ainult need, kes leitakse väärt olevat (s 35). Ta tahab selgitada, kes saavad ülestõusmise uude ellu ja kes mitte.
 
Tegelikult ei ütle Jeesus midagi uut. Ta juhib tähelepanu lõigule Vanast Testamendist (2Ms 3:2-6), mida saduserid pidasid  väga autoriteetseks. Saduseride küsimus on tegelikult pseudoprobleem, mis näitab, et nad ei mõista Jumala ülestõusmise tõotust, mis on üks põhiline lootus. Matteuse kirjeldus sama sündmuse kohta põhjendab seda - nad ei mõista mitte ainult pühi kirju, vaid ka Jumala väge (Mt 22:29; Mk 12:24). Et uskuda midagi nii üleloomulikku nagu ülestõusmine, on vaja uskumist Jumala väesse - ainult siis saame olla Jumala hämmastavate plaanide tunnistajad oma rahva jaoks.
 
Tänane kirjakoht pakub suurt lootust, kuid tekitab ka mõned küsimused. Jeesus ei ütle, et meie kõige lähedasemad inimsuhted maa peal hävivad tulevases elus, vaid et need muutuvad uue, ilusa ja täiesti täisväärtusliku reaalsuse osaks. Täna Jumalat selle eest.

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge