Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Küsimused ja vastused

Reede, 24. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 20:20-26

Variserid kiusavad Jeesust küsimusega maksurahast
20Ja nad läkitasid Jeesust varitsema nuhke, kes pidid teesklema õigeid, et teda tabada mõne sõna pealt, nii et nad võiksid ta anda maavalitseja võimusesse ja meelevalda.
21Ja need küsisid temalt: „Õpetaja, me teame, et sa räägid ja õpetad õigesti ega otsusta näo järgi, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt.
22Kas me peame keisrile andma pearaha või ei?”
23Aga et Jeesus märkas nende salakavalust, ütles ta neile:
24„Näidake mulle teenarit! Kelle pilt ja kiri sellel on?” Nemad ütlesid: „Keisri.”
25Jeesus ütles neile: „Andke siis nüüd keisri oma keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale!”
26Ja nad ei suutnud teda millestki tema kõnes tabada rahvahulga ees ja tema vastust imetledes jäid nad vait.

Konfliktsed olukorrad võivad ajada meid segadusse. Need võivad mõjutada meie mõtteid, unenägusid ja röövida meie rahu. Tunneme end olevat kitsikuses ja peas keerleb üks ja sama mõte. Kui see käib sinu kohta, siis too see olukord Jumala ette, kui loed tänast kirjakohta.
Jeesus oli hoiatanud jüngreid, et Jeruusalemma jõudmine toob kaasa probleeme ja kannatusi (Lk 9:22). Ta teadis, mis on tulemas, ja jüngritel oleks jõudu kindlaks jääda. Kui Jeesus siseneb templisse, hakkavad sealsed vaimulikud teda küsimustega pinnima, lootes et ta ütleb midagi poliitiliselt ebakorrektset. Nad on vihased, et ta on puhastas templi ja nimetas neid röövliteks (19:45,46) ja nad tahavad teda tappa, vaatamata sellele, et enamik inimesi tervitab Jeesust soojalt (19:47,48). Tegevus selles kirjakohas toimub templis või selle lähedal (20:1, 2; 21:5, 6, 37, 38). Kuigi inimesed toetavad Jeesust, püüavad juhid tema tegevuse kahtluse alla seada (19:48; 20:1, 9, 16; 21:38).
 
Jeesuse vastus on kahemõtteline (s 25). Ta pole huvitatud Rooma poliitikasse sekkumisest, kuid oluline on anda Jumalale see, mis temale kuulub Toetada valitsust, sealhulgas maksudega, ei riku lepingut Jumalaga (Rm 13:1-7; 1Pt 2:13-17). Kristlaste suhtumine riiki on siiani selline.
 
 
 
 
 
Too oma probleemne olukord Jumala ette ja otsi Temalt lahendust.