Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vali mitte muretseda

Kolmapäev, 29. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 21:5-19

Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
5Ja kui mõned ütlesid pühakoja kohta, et see on ilusate kividega ja tõotusandidega ehitud, siis Jeesus ütles:
6„Päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jäeta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”
7Aga nad küsisid temalt: „Õpetaja, millal need siis tulevad ja mis on tunnustäheks, kui need peavad sündima?”
8Jeesus ütles: „Vaadake, et teid ei eksitataks! Sest paljud tulevad minu nimel, öeldes: „Mina see olen!” ja „Aeg on lähedal!” Ärge minge nende järel!
9Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel niipea käes.”
10Siis ta ütles neile: „Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu.
11Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku ning hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast.
12Aga enne seda kõike panevad nad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse, teid veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast.
13See annab teile võimaluse tunnistamiseks.
14Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest kosta,
15sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa seista ega rääkida keegi teie vastastest.
16Aga ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ja sõbrad reedavad teid ja lasevad mõned teie seast surmata,
17ning teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast.
18Ent juuksekarvgi ei saa hukka teie peast.
19Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.

Täna ütleb Jeesus meile, et peaksime valima elu, mis on vaba muredest. Milliste raskustega olen täna silmitsi, kui tulen Jumala Sõna juurde.
Jeruusalemma tempel oli juudi kultuurilise, rahvusliku ja usulise identiteedi keskus. See oli koht, kus Jumal oli reaalselt kohal ja see oli tõendus, et ta oli valinud juudid oma rahvaks. Jeesuse kuulajad hämmastunud, kui ta ütleb, et templi päevad on loetud. Jeesus jätkab ja räägib, et Jeruusalemm hävitatakse ja mis toimub enne tema tagasipöördumist.
 
Neid salme on keeruline mõista. Võtmeküsimus on siin see, et Jeesus ei anna meile täpset ajakava, vaid lihtsalt hoiatab, et tulevad rasked ajad, ning õpetab kuidas toime tulla. Salm 8 on tähtis - tulevad raskused ja tagakius, kuid on ka oht saada petetud ja seepärast on vaja valvata ja paluda. Need sõnad on kinnitanud usklikke läbi sajandite ja õpetanud, kuidas toimida raskuste keskel. Ta lubab, et vastuseisu keskel on meil tarkus, mida öelda, ja et igavikulises plaanis oleme me kaitstud. Neil tuleb elada ja evangeeliumit kuulutada maailmas, sageli lükkab Jeesuse tagasi. Üle kõige on Jeesuse kinnitus, et ühel päeval saabub vabanemine. Sündmused võivad olla valulikud, isegi meie pere võib olla meie vastu. Jüngrite taluvust aitab suurendada Jeesuse kinnitus, et ta ühel päeval tuleb tagasi kui kõrgeim kuningas. Pühendumine Jeesusele läheb palju maksma ja võib viia ülima ohvrini, kui mõte tema tagasitulekust kinnitab meid ja annab usu, et tegelikult valitseb tema.
 
Ärevus, muretsemine ja hirm - nee pole valikud, mida teeme. Jeesus kutsub meid oma tunded ja mõtted ümber kujundama tema ligiolu ja hoolitsuse valguses. Kuidas see sulle tundub?

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge