Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sünged päevad! Suur lootus!

Neljapäev, 30. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 21:5-38

Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
5Ja kui mõned ütlesid pühakoja kohta, et see on ilusate kividega ja tõotusandidega ehitud, siis Jeesus ütles:
6„Päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jäeta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”
7Aga nad küsisid temalt: „Õpetaja, millal need siis tulevad ja mis on tunnustäheks, kui need peavad sündima?”
8Jeesus ütles: „Vaadake, et teid ei eksitataks! Sest paljud tulevad minu nimel, öeldes: „Mina see olen!” ja „Aeg on lähedal!” Ärge minge nende järel!
9Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel niipea käes.”
10Siis ta ütles neile: „Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu.
11Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku ning hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast.
12Aga enne seda kõike panevad nad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse, teid veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast.
13See annab teile võimaluse tunnistamiseks.
14Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest kosta,
15sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa seista ega rääkida keegi teie vastastest.
16Aga ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ja sõbrad reedavad teid ja lasevad mõned teie seast surmata,
17ning teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast.
18Ent juuksekarvgi ei saa hukka teie peast.
19Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.
20Aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal.
21Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need, kes on linnas, mingu välja, ja kes on maal, ärgu tulgu linna,
22sest need on kättemaksupäevad, et kõik läheks täide, mis on kirjutatud.
23Häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil, sest suur kitsikus tuleb maa peale ja viha selle rahva vastu.
24Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele tallata, kuni paganate ajad saavad täis.
Jeesus õhutab valvama
25Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.
26Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse.
27Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.
28Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”
29Ja ta rääkis neile võrdumi: „Vaadake viigipuud ja kõiki puid:
30kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on juba lähedal.
31Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal!
32Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on sündinud.
33Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
34Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt
35otsekui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad!
36Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!”
37Aga Jeesus oli päeva ajal õpetamas pühakojas, ööseks aga läks välja ööbima mäele, mida hüütakse Õlimäeks.
38Ja kõik rahvas tuli varahommikul tema juurde pühakotta teda kuulama.

Vaata enda ümber. Katsu ette kujutada, mis on alles jäänud 50 või 100 aasta pärast.
Jüngrid algatasid tahtmatult sügava teoloogilise vestluse. Lihtne kommentaar templi ilust pani Jeesuse rääkima suuremast pildist, millest kõik tema jüngrid osa on. Jeesuse kirjeldus on häiriv kuni selleni, et inimesed jäävad hingetuks kartuses (s 26). Ta räägib, et saavad toimuma murettekitavad poliitilised, usulised ja keskkondlikud sündmused ja sunnib meid reageerima küpsete jüngritena, kes valmistuvad adekvaatselt. 
 
Esiteks peame seisma kindlalt selles, mida usume (s 8-11). Peame hoolitsema selle eest, et meid ei petetaks (s 8). Valvamine on aktiivne aegade ja ideede hindamise protsess meie usu valguses.  
 
Teiseks käsib Jeesus meid mitte ette muretseda. Tuleb aeg kui meie kristlik usk saab olema raskuste allikas. Peame oma meeled ja südamed ette valmistama, et jääda kindlaks. 
 
Kolmandaks ütleb Jeesus, et jüngrid saavad aru sündmuste tähendusest. Käesolevate aegade heaks tõlgendajaks saamine arendab välja nõudliku meele. 
 
Neljandaks on oluline pilk üles suunata (s 28). Looduskatastroofid on hirmutavad, eriti sellepärast, et me ei saa midagi teha, et neid vältida või peatada, kuid me saame kontrollida oma reaktsiooni nendele ja keskenduda lunastuse päevale. 
 
Jeesuse õpetus lõpeb kahele üleskutsele keskendudes. Peame olema ettevaatlikud ja tugevad, et sündmused ei viiks meid eemale keskendumisest Jeesusele ja tema õpetustele. Teiseks on meil vaja valvata. Sellel käsul on kaks eesmärki jüngritele, valmisolek põgeneda ja valmisolek seista Jeesuse ees.
 
 
Isegi kõige siiram töö Jumalale võib saada häirijaks keskendumisel Jumalale. Palu, et Jumal näitaks sulle, milline töö on igavese väärtusega.

Selle kommentaari autor: Eduardo M Ramirez