Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Taevariigi kombel

Teisipäev, 4. Aprill 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 22:24-30

Kes on suurim?
24Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks.
25Ent Jeesus ütles neile: „Rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse „heategijaiks”.
26Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim, ja juht nagu see, kes teenib.
27Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas, või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib.
28Aga teie olete need, kes minu juures on püsinud mu kiusatustes,
29ja mina sean teile kuningriigi, nõnda nagu minu Isa mulle on seadnud,
30et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis ja istuksite troonidel, mõistes kohut Iisraeli kaheteistkümnele suguharule.

Milline roll on sul enda koguduses? Ja mis motiveerib sind teenima selles rollis?

Poksimise maailmameister Mohammed Ali sai 1960 aastatel tuntuks sellega, et kuulutas kõvahäälselt “Mina olen suurim!”. Kas ta mõtles seda tõsiselt või tegi ainult nalja, tahtes meedia tähelepanu - igal juhul ärritas ja šokeeris see enamikku inimestest. Tänases tekstis valivad jüngrid kahetsusväärselt sama  tee (s 24) ning teevad seda sel hetkel kui Jeesus on just avaldanud oma missiooni sisu siin maa peal (Lk 22:19-20)! Siiski ei ole meie asi jüngrite üle kohut mõista. Isegi kui meie oleme palju peenetundelisemad kui Ali, kas pole meie igaühe südames ikkagi nurgakest, mis on alaliselt valmis kuulutama “Mina olen suurim!” - mõnes vestluses, töö juures, kodus või ka koguduses? Peidetud uhkusel aga on omadus rikkuda ka kõik muu mida teeme. Pole siis ime, et C.S.Lewis nimetas uhkust “aluspaheks”. Tema jaoks olid kõik muud pahed “ uhkusega võrreldes pelgalt kirbuhammustused”, sest “uhkus viib viimselt iga teise paheni.”*

Just seetõttu ei saa ma edasi sellest, kuidas Jeesus jüngrite tegevusele reageeris, või pigem - kuidas Ta ei reageerinud. Ta ei löönud rusikat lauale või karjunud jüngrite peale. Ning isegi kui Ta oleks reageerinud sellise tundepurskega, siis oleks see enamiku meelest õigustatud - arvestades meeletut pinget, mida Ta nagunii juba kandis (s 44). Selle asemel selgitab Ta kannatlikult teenivaks juhiks olemise sisu. “…vaid suurim teie seas olgu nagu noorim, ja juht nagu see, kes teenib. “ ( s 26). Nii nagu Ta varemgi oli öelnud, saab jumalariigis suureks see, kes arendab endas väiksele lapsele omast alandlikkust (Mt 18:1-5). Ilmselt on see aga asi, mille inimene hõlpsalt unustab.

Kuidas me siis ikkagi saame vältida uhkust ning arendada tõelist alandlikkust, mida Jeesus oma järgijates soovib näha? Keskendudes “alusvoorusele” - armastusele. Paulus ütles: “Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.” (1Kr 13:13). 

 
Too Jumalale tänu selle eest, kuidas sind on vastu võetud Jeesuse kuningriiki ning palveta, et võiksid täita enda rolli selles kuningriigis.

* C.S. Lewis “Lihtsalt kristlus” (MacMillan, 1943)

 

Selle kommentaari autor: Whitney Kuniholm