Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Läbikukkunud juhid

Kolmapäev, 5. Aprill 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 22:31-38

Jeesus kuulutab ette, et Peetrus ta salgab
31Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu!
32Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!”
33Peetrus ütles talle: „Issand, ma olen valmis minema sinuga niihästi vangi kui surma!”
34Jeesus aga ütles: „Ma ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna enne, kui sa oled kolm korda salanud, et sa mind tunned!”
Otsustav tund jõuab kätte
35Ja Jeesus ütles neile: „Kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu?” Nemad ütlesid: „Ei midagi.”
36Siis ta ütles neile: „Kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõndasamuti ka paun, ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk!
37Sest ma ütlen teile, minus peab minema täide, mis on kirjutatud: Ta on ülekohtuste sekka arvatud. Sest ka see, mis minu kohta käib, on lõpul.”
38Aga nemad ütlesid: „Issand, ennäe, siin on kaks mõõka.” Tema ütles neile: „Sellest on küllalt.”

Millised kristlikud juhid on sind inspireerinud? Millised omadused neis sind inspireerivad? Täna Jumalat nende eest.

Milline kangelane oli Peetrus! Jeesuse ümber paasasöömaja lauas istuvate jüngrite jaoks  - eriti aga nende kahe jaoks, kes olid mõõkadega relvastatult tulnud - oli Peetrus kindlasti inspireeriv. 

Milline julgus! Ja pühendumus! Milline usk! Jeesus nägi olukorda teisiti (s 34). Sel ajal kui teised nägid sõnakas kalamehes tõelise jüngri säravat eeskuju, nägi Jeesus Peetruse bravuuri tegelikku rabedust. Kaugel kaljule rajatuna püsimisest, rippus Peetruse juhiroll tegelikult vaid ühe niidiotsa küljes - ja selleks olid Jeesuse palved ning andestav armastus. Ilma nendeta oleks Peetrus tol kohutaval ööl jäljetult põhja vajunud.

Kaasaja kogudustes ootame oma juhtidelt väga palju. Istume, kaasavõetud “mõõgad” sobivalt käepärast, oma pinkides ning vaatame, kuidas meie juhid võtavad ette julgeid manöövreid jumalariigi heaks. Ootame neilt parimal tasandil pakutud õiglust, pühendumust, arusaamist, vaimsust ning alalist heatahtlikkust - seda kõike enamasti endi puhul rakendamata. Veelgi enam - ootame, et meie juhid oleksid ka edukad. Jeesus ei oodanud selliseid asju. Tema lubas Peetrusel läbi kukkuda. Ta mõistis, et enne kui Peetruse juhtimisvõimekus oma täispotentsiaali saavutab, tuleb Peetrusel tuleb läbi minna läbikukkumise katastroofist (s 32). Ka meie ei tohi oma koguduse juhte jätta üksi nende endi edukuse ja enesedistsipliini varale. Peame mõistma Jeesuse armu ning enda eestpalvete osatähtsust, mis hoiavad juhte jumalariigi teerajal.

 
Peetrus andis tol õhtul mõtlematu lubaduse sellest mida oli valmis Jeesuse kaitseks tegema (s 33). Oma homse päeva lubadusi Jumalale andes, tee seda alandlikkuses ja aususes.

Tutvume Peetrusega

 

Peetrus on üks noid mõjusaid, elust enesest suuremaid isiksusi. 

Ta oli

 > valmis jätma oma elurütmi ja toimetuleku selleks, et järgida Jeesust, ise teadmata, kuhu see kõik viimaks välja viib. (Mk 1:16-18)

> valmis veetma oma aja Jeesusega koos, et õppida kuidas Ta tööd teeb.

> valmis astuma paadist välja - selleks, et kogeda, et tal puudub piisav usk edasi minemiseks ( Mt 14:22)

> võimeline mõistma Jeesuse olemust Jumala Pojana, kuid ei suutnud absoluutselt aru saada mida see sisaldas ning sai seetõttu Jeesuselt manitseda. (Mt 16:13-20)

> ei lubanud Jeesusel oma jalgu pesta, aga nõudis  siis kohe et Jeesus peseks teda üleni (Jh 13:1- 11)

> valmis Getsemani aias mõõka vibutama, kuid muutus sõnatuks siis kui tuli Jeesuse kasuks vastata teenjatüdrukule (Jh 18:11, 15-18, 25-27)

> hulljulge, impulsiivne, ebajärjekindel, ebausaldusväärne ja ilmselt ka ebakindel isiksus. Aga samas ka otsusekindel,  julge, tugeva tahte ja valmisolekuga proovida mida iganes.

> Masendatud enda reetlikkusest pöördus ta tagasi kalapüügi juurde - ainult selleks, et kohtuda järve kaldal Jeesusega ning kogeda Tema hella taastamist ja ülesehitamist. (Jh 21:15-19)

> Tema aeg koos Jeesusega oli elumuutev. Otsustav selles muutuses oli taaskohtumine Jeesusega järve ääres, aga ka Nelipühi päeval Püha Vaimuga täitumine. Kui ta seejärel jutlustas, tegi ta seda uue väe ja meelevallaga (Ap 2:1-41)

> tema teekond ei lõppenud sellega, vaid teda ootas ees ka avastus et hea sõnum Jeesusest oli määratud ka pagantele jagamiseks ( Ap 10:1-48)

 

Oma lootustes ja läbikukkumistees, oma usalduses ja kahtlustes kohtame Peetruses kedagi, kellega on võimalik samastuda. Ka julgustab ning kinnitab meid viis, kuidas Jeesus Peetrusele andestas ning ta taastas. Näha Peetruse tõusu Püha Vaimu väes - annab meile (tagasi) lootuse.

 

Selle kommentaari autor: Whitney Kuniholm