Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Missiooni üleandmine

Kolmapäev, 19. Aprill 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 24:50-53

Jeesus võetakse taevasse
50Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid.
51Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse.
52Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma
53ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.

Meenuta mõnd hetke, mil Jumal kutsus sind teenima mõnes ülesandes ja mida sa tundsid siis. Räägi Talle, mida tunned nüüd sellele tagasi vaadates.

Apostel Luukas jätkab neis lõpusalmides kirjeldatud sündmuse jutustamist Ap tegude raamatu esimeses peatükis, Ap 1: 10-11  Ja sealt leiame 2 inglit, kes hämmastuses ja aukartuses seisvatele meestele ütlevad: “„Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.” 

 Luuka evangeeliumi  viimastest salmidest loeme , et jüngrid võtsid selle teate vastu suure rõõmuga, ning läksid tagasi Jeruusalemma, kus nad “olid alati”….pühakojas” ehk siis templis (s 52-53).

Ei toimunud mingit suurt pasunapuhumist, rahvamasse või pidulikke kõnesid. Aga oli Jeesuse tõotus, läkitus, ja õnnistamine -  taevased tunnistajad ja ustavad jüngrid maiste tunnistajatena - ja terve maailma ajalugu muutev missioon oli üle antud!

 Kuigi välistest sündmustest said osa vaid need vähesed, sündisid palju suuremad ja olulisemad asjad jüngrite südames. Jeesus tegi enne lahkumist kõik, et seal oleks selgus, arusaamine Jumala üleloomulikust toimimisest ja kindel usk ning usaldus Jumala vastu.  Nende meeste südamesse ei tohtinud jääda kahtluse ega segaduse varju. Oma südames võtsid jüngrid vastu läkituskäsu - ning kristlikust ajaloost me teame, et olid ustavad surmani selles - enamikel juhtudel märtrisurmani. 

Jeesus ütles ka salmis 48: “Teie olete nende asjade tunnistajad…..” Ning see läkitus ei puuduta ainult jüngreid, vaid kehtib kõikidele usklikele.  Mida see tähendab? Millised ja mille tunnistajad peame meie olema? Kõigepealt saame ka meie tunnistada vaid sellest, milles oleme veendunud, milles me ei kahtle. Ja kui kusagil on kahtluse või segaduse koht, on olemas kogudused, õpetajad, koolid, raamatud - kust otsida selgust, ning loomulikult peaksime ka Jumalalt eneselt seda küsima. Ka meile kuulub sama varustus, mis oli jüngritel - tõotused Piiblist ja Püha Vaimu vägi. Ning meie osa on neid tunda ning osata rakendada piiblisõna kohaselt.  Ka ei oota Jumal meilt rohkem, kui et räägiksime mida Jeesusega kohtumine tähendab, mida see on meie elus tähendanud, mida see võib teha meie kaaslase elus. Et oskame rääkida miks Jeesus tuli, kuidas on nii, et patud on andeks antud, võlad makstud, meie sidumised ja haigused kantud, kuidas tegelikult on võimalik elada tõeliselt vabana. Mida see tähendab, et Jeesus tahab elada meie sees oma Püha Vaimu läbi. Mis on arm ja miks see on igal hommikul uus. Kuidas on võimalik et Tema tõesti teeb kõik uueks…. jne, jne. 

Ja me võime kindlad olla, et Püha Vaim tuleb appi siis kui tunneme end nõrkadena tunnistamises ning et Jeesuse ligiolu ja õnnistus on meiega maailma ajastu lõpuni!

 
Palu, et Püha Vaim ilmutaks sulle, millistes küsimustes peaksid oma südames saama veel suurma selguse, et Ta täidaks sind armastuse, rõõmu ja väega, ning annaks sulle just need sõnad, mida vajd kui lähed välja Jeesuse enda läkitusega.

Selle kommentaari autor: APÜ