Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kiida ja ülista Jumalat

Neljapäev, 25. Mai 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 47

Jumal on kogu ilmamaa kuningas
1Laulujuhatajale: Korahi laste laul.
2Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
3Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas.
4Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla.
5Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela.
6Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.
7Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!
8Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!
9Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.
10Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud.

Meenuta kõike, mida oled kuulnud või lugenud viimase kahe nädala jooksul Jeesusest kui Messiast. Kui saad, pane see kõik kirja. Siis vaata seda ja lase tänumeelel tõusta oma südames.

Tänane psalm on oma kiituses ülevoolav. Psalmist kutsub inimesi üles käsi plaksutama ja hõiskama. Ning ükskõik milises vormis rahva  tänukogunemine ka on, saadavad seda trompetihelid ning rõõmuhõisked. Viiel korral kutsub psalmist rahvast üles laulma. Selle laulu kõla võis olla eriline ning tekkinud atmosfäär  sedavõrd tulvil ülistust ja juubeldamist, et koguduse keskel oli ilmselt üsna võimatu kuulda mistahes muu hääle kõla.

Taolise kiituse keskmes aga on midagi üsna ebamugavat.  Mitte ainult neid ei kutsuta üles hõiskama ja kiitma, kes on end juba pühendanud järgima ainsat tõelist Iisraeli Jumalat, vaid kõiki maailma rahvaid õhutatakse  laulma Jumalale kiitust! Sedavõrd laialdane kaasamine sobib üsna hästi kaasaja maailma piireületavate suundumustega. Kummaline on aga 

põhjus, miks kõik rahvad on kutsutud kiituses ühinema: nad peaksid seda tegema põhjusel, et Jumal on alistanud kõik teised rahvad ning asetanud nad oma rahva “jalge alla” (s 4). On mõistetav, miks Juuda suguharu inimesed rõõmustavad, palju raskem on aga aru saada, miks kõik teised rahvad peaksid selle eest Jumalat kiitma!

Viide hõiskamist põhjustavale armule tuleb 10.salmis. Need alistatud rahvad kogutakse kokku kui Aabrahami Jumala rahvas, kui lepingurahvas. Jumal on tõmmanud nad enda rahva hulka, nende keskele, kellele Ta isiklikult on end pühendanud, ning keda on tõotanud õnnistada igavesti. Kas ja kus oled sa märganud sellist kaasamist juba toimumas? Kui oled näinud enda ümber seda, kuidas Jumal kutsub ja tõmbab inimesi kõikidest rahvastest enda juurde, siis ühine täna lauljaga tooma kiitust Jumalale Tema tegude eest. Kui sa aga midagi sellist enda ümber ei näe, siis pühendu palvetama, et Jumal tõmbaks veel enam inimesi enda juurde ja palu, et Jumal võiks kasutada nende kutsumises ka sind.

 
Issand, ma rõõmustan, et Sina oled Kuningas üle kõige! Laienda oma valitsemist üle terve maailma ning kõikjale mu elus.

Selle kommentaari autor: Andy Angel