Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ehita kaljule

Reede, 26. Mai 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 6:43-49

Jeesus jutlustab rahvale
43Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba puud, mis kannaks head vilja.
44Iga puu tuntakse ära ju tema viljast, sest ei korjata viigimarju kibuvitstelt ega koguta ohakailt viinamarjakobaraid.
45Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvil ta süda.
46Aga miks te mind hüüate: „Issand, Issand!” ega tee, mida ma ütlen?
47Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järgi - ma näitan teile, kelle sarnane ta on.
48Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja süvendas ja rajas selle aluse kaljule. Kui siis tuli suurvesi, paiskus vool vastu seda maja, aga ei suutnud seda kõigutada, sest see oli ehitatud hästi.
49Aga kes kuuleb ega tee, see on inimese sarnane, kes ehitas maja maa peale ilma aluseta; tulvaveed paiskusid selle vastu ja see varises kohe kokku, ja selle maja varisemine oli ränk.”

Mõtle hetkeks mil viisidel demonstreerid jumalariigi tõotusi enda elus.

Iisraeli mõttelaadi oli sügavalt vajutatud teadmine sellest, et on võimalik elada vaid kahel viisil ning seda illustreerivad kujukalt 5Ms 30:15-16 ja Psalm 1. Jeesus kasutab seda teadmist oma Mäejutluse lõpul, esitades rahvale väljakutse otsustada millise tee nad valivad. Ta kasutab kaht argipäevast illustratsiooni osutades, et viljapuu võib olla kas hea või halb ning ehitajad võivad ehitada kas tugevale või nõrgale alusele. Vilja kvaliteet paljastab vältimatult puu seisukorra - on see terve ja tugev või haige. Ehituse vastupidavus ning pikk iga sõltub aga sellest, kas selle aluseks olev pind võimaldab rajada tugevat või kõikuvat vundamenti.

Need pildid on ilmselged, kuid Jeesus toob esile veel kaks olulist mõtet. Inimesele ei ole vaja selgitada, et vilja kvaliteet on seotud protsessidega puu siseelus. Me teame seda niigi. Aga täpselt sama on meiega. Kui soovime olla head - vooruslikud, armastavad, helded, andestavad ning mitte täis viha jne - siis tuleb tähelepanu pöörata sellele mis toimub meie südames. Nii nagu väljendatakse Õp 4:23 “Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! “. Meie süda peab saama ja jääma õigesse vahekorda Jumalaga. Kuidas seda saavutada?

Siinkohal tulevad mängu need kaks erinevat ehitust. Hea kvaliteedi saamiseks tuleb meil rajada oma elu õigele alusele - ja see sisaldab endas enamat Jeesuse õpetuse ( või ka jutluste ja õpetuskõnede) kuulamisest ning heakskiitmisest. Selleks tuleb ise muutuda aktiivseks ning selle õpetuse kohaselt ka elada, leides igapäevaselt parima viisi Jeesuse sõnade praktiliseks rakendamiseks. Arvestades sel teemal peetud jutluste hulka kahtlustan, et paljudele on olnud lihtsam kuulata kui kuuldu järgi toimida, kuid Jeesus ei jäta mingit kahtlust ei selles kirjakohas, ega mujal (vt Mt 7:21-23; Mt 25:31-46), et mingit teist võimalust ei ole. Sama kinnitab Jeesuse poolvend Jaakobus (Jk 1:22-27).

 
Kuidas saab inimene rajada oma elu Jeesuse poolt rajatud alusele? Kui igatseme Mäejutluse reaalsuseks muutumist enda elus, tuleb paluda ja järgida Püha Vaimu juhtimist.

Selle kommentaari autor: Derek Tidball