Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuidas asjad tegelikult on

Teisipäev, 13. Juuni 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 9:28-36

Jeesus kirgastatakse
28Ent arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama.
29Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks.
30Ja ennäe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija,
31kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia.
32Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne. Ent virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja neid kahte meest tema juures seismas.
33Ja see sündis, et kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele: „Õpetaja, siin on meil hea olla, teeme õige kolm lehtmaja: ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eelijale.” Ta ei teadnud, mida ta ütleb.
34Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad, nemad aga kartsid pilve sisse jäädes.
35Ja pilvest kostis hääl: „See on minu äravalitud Poeg, teda kuulake!”
36Ja kui see hääl oli kostnud, selgus, et Jeesus oli üksi. Ja nemad vaikisid ega kuulutanud kellelegi neil päevil midagi sellest, mida nad olid näinud.

Tänane tekst toob meie ette Jeesuse elu ühe kõige müstilisema sündmuse. Peetrusel oli seda väga keeruline tõlgendada. Milline on sinu arvamus sellest? Palu, et Jumal annaks sulle arusaamist.

Tundub, et nii Peetrus, Jaakobus ja ka Johannes olid kõik hämmelduses ning ehmatanud sellest kogemusest. Kas näiteks Peetrus, kes juhtunust Luukasele jutustas, tunnistas, et jüngrid olid poolunes? Hiljem ta kirjutas: “Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ….me olemetema suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt…” (2Pt 1:16-17)

Peetrus rääkis Luukasele isegi enda segasest ettepanekust ehitada kolm telki - ilmselt arvates, et Jeesus, Mooses ja Eelija olid kolm sama staatusega prohvetit.

Kui kolm jüngrit end ärkvele ehmatasid, tundsid nad ära need mineviku suured pühad mehed, Eelija ja Moosese, kes Jeesusega rääkisid tema teekonnast Jeruusalemma. Sõna “lahkumine” mida selles kontekstis kasutati,  on kreeka keeles “exodus”.  Teoloog Tom Wright selgitab, et Luukas kasutab siin seda verbi kolmes erinevas tähenduses: esiteks lihtsalt teekonnale asumist, teiseks surmaminemise tähenduses ning kolmandaks ja peamiselt selles tähenduses, et Jeesuse surm ja ülestõusmine on kaja esimesest “lahkumisest” (või väljarändamisest), mis tõi Jumala rahva välja orjusest ausse. Hääl taevast kinnitas omakorda, et Jeesus on suurem kui isegi Mooses ja Eelija; ta ei olnud lihtsalt järjekordne prohvet, kes oli tagasi tulnud ( Lk 9:19). “Kes ta selline on?” küsisid inimesed. Luukas, kes oma evangeeliumi pani kirja peale Jeesuse taevaminekut, mõistis, et hääl mis pilvest kajas,  ütles, et Jeesus on Jumala kuninglik poeg, valitud Messias, Jesaja kannatav sulane ning Jumala progvet, kelle ees isegi Mooses ja Eelija kummardasid. 

Kõigis kolmes evangelisti jutustuses järgneb muutmise mäe sündmusele sealt allatulek -  ja järgmine päev, seega võibolla tõesti nad kõik magasid veel seal mäel olles. See nägemus, mis ilmutas Jeesuse tõelist olemust näitab, et Ta on, on alati olnud ja jääb igaveseks universumi Issandaks , ning ilmutab samas Tema sügavat alandlikkust ja alistumist selles, et ta kõndis siin maa peal tavalise inimesena.

 
Muutmise mäe ilmutus oli ühekordne sündmus, kuid kas sa tead, et Jeesus on kohal sinu elus ning kui Jumal nii valib, siis võib Ta sulle ilmutada Tema aulist olemust ning viisi kuidas asjad tegelikult on. Kiida Jumalat selle eest!

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray