Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Alla orgu

Kolmapäev, 14. Juuni 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 9:37-45

Jeesus tervendab langetõbise poisi
37Ja kohe järgmisel päeval, kui nad mäelt laskusid, tuli Jeesusele vastu suur rahvahulk.
38Ja ennäe, üks mees rahvahulgast hüüdis: „Õpetaja, ma anun sind, vaata mu poja peale, sest ta on mu ainus laps!
39Ja vaata, vaim haarab temast kinni ja poiss karjatab äkitselt, ja vaim raputab teda, nii et poiss ajab vahtu suust, ja teda murdes taandub see temast väga tõrksalt.
40Ja ma palusin sinu jüngreid, et nad ajaksid ta välja, aga nad ei suutnud.”
41Aga Jeesus vastas: „Oh, uskmatu ja jonnakas sugupõlv! Kui kaua pean ma teie juures olema ja kannatama teiega? Too oma poeg siia!”
42Kui poiss oli alles lähenemas, paiskas kuri vaim ta maha ja raputas teda. Jeesus aga sõitles rüvedat vaimu, tegi poisi terveks ning andis ta isale tagasi.
43Ja kõik hämmastusid Jumala suurusest. Aga kui kõik panid imeks Jeesuse tegusid, siis ütles ta oma jüngritele:
Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist
44„Pidage meeles need sõnad: Inimese Poeg antakse inimeste kätte!”
45Aga neile jäi see ütlus arusaamatuks ja see oli varjule pandud nende eest, et nad seda ei mõistaks, ent nad kartsid Jeesuselt küsida seletust selle kohta.

Elul on kombeks sind kahe jalaga maa peale tuua! Vaid üks päev peale muutmise mäel kirgastamist toob Jeesus oma sõbrad mäelt alla otse äärmiselt keerulise olukorra keskele. On sul aimu, mis sind homme ees ootab?

Vaevalt neljakesi mäelt alla laskunud, ümbritses neid kohe suur rahvahulk, kelle keskel oli meeleheitel isa koos pojaga, kes kannatas hirmuäratavate krampide käes ja üheksa murelikku ning läbikukkunud jüngrit, kes enne olid suutnud tervendada (Lk 9:6), seekord aga mitte. Jeesuse reaktsioon oli üdini inimlik - armastav ja ärritunud. See meenutab mulle lärmaka poisteklassi õpetajat, keda keegi ei kuula, aga ka Moosese sõnu, kui rahvas Tõotatud maa piiril edasi ei suuda  minna (5Ms 32:5-6). Aga siis muutub kogu see stseen murelikust segadusest  hämminguks ja poisi isa tohutuks rõõmuks.

Taas kord pöördub Jeesus jüngrite poole, veelgi suurema rõhuga neile öeldes, et Ta antakse inimeste kätte (mõnes tõlkes ka patuste või paganate) kätte. Jüngrid aga ei saa aru ja kardavad küsida ning peavad läbima pimeda ja suure ahastuse perioodi enne, kui saavad näha ülestõusnud ning üleni võidukat Päästjat.

Kõik need kiirelt vahelduvad pildid on minu jaoks äärmielt julgustavad. Jeesus valis 12 jüngrit ning õpetas ja treenis neid suure kannatlikkuse ja püsiva armastusega. Ta teadis, et Juudas Ta reedab, teadis, et Peetrus Ta salgab. Mitmel korral jutustavad evangeeliumid sellest, kuidas jüngrid on hämmingus või ei saa aru, olgu siis räägitud tähendamissõnast (Mk 4.13) või Jeesusest, kes ütleb, et Ta tapetakse. Alles peale Jeesuse taevaminekut hakkasid jüngrid täielikult aru saama , kes Jeesus on ning kuidas Temas olid täitunud Vana Testamendi prohveteeringud. Nähes Tema kirkust ja tervendavat väge, kuidas võisidki nad aimata milleni see teekond Jeruusalemma poole viimaks viib? Neil polnud vähimatki aimu, millest Jeesus neile rääkis (s 45), sest see oli veel varjatud nende eest.

 
Millega võid homme silmitsi olla? Jeesus on seesama eile, täna ja igavesti (Hb 13:8). Palveta, et suudaksid usaldada kõiges Teda, ning mitte toetuda enda võimekusele.

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray