Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õige hierarhia

Neljapäev, 15. Juuni 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 9:43b-50

Jeesus tervendab langetõbise poisi
43Ja kõik hämmastusid Jumala suurusest. Aga kui kõik panid imeks Jeesuse tegusid, siis ütles ta oma jüngritele:
Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist
44„Pidage meeles need sõnad: Inimese Poeg antakse inimeste kätte!”
45Aga neile jäi see ütlus arusaamatuks ja see oli varjule pandud nende eest, et nad seda ei mõistaks, ent nad kartsid Jeesuselt küsida seletust selle kohta.
Kes on suurim?
46Jüngrite seas aga sündis arutlus, kes küll nendest peaks olema suurim.
47Ent Jeesus, teades nende südame mõtteid, võttis ühe lapse, pani ta enese kõrvale seisma
48ja ütles neile: „Kes iganes selle lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes võtab vastu minu, võtab vastu minu Läkitaja. Sest kes on väikseim teie kõikide seas, see on suur.”
Kes ei ole vastu, on poolt
49Siis Johannes hakkas rääkima: „Õpetaja, me nägime üht meest sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja püüdsime teda keelata, sest ta ei järgne meile.”
50Aga Jeesus ütles talle: „Ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt!”

Inimolenditel läheb vaimsete tõded omandamine väga raskelt - ning nad unustavad need kiirelt! Tänane lugu on väljakutseks kõikidel aegadel ning kõigis paigus. Palu, et Jumal avaks sulle, kas ja kuidas see puudutab sind täna.

Kellena sa end näed? Kas oleksid pigem osa koguduse juhtkonnast, kui serveeriksid toitu invaliidist vanurile? Kui seda kommentaari loed, olen mina 79 aastane. Vanaks saamises on palju asju, mis mulle ei meeldi: sa kaotad oma staatuse ja sõltumatuse, ning mulle ei meeldi ka kergelt üleolev suhtumine, millega selgitatakse asju, mida ma juba ammu tean.

Kaks sündmust mis jüngrite keskel aset leidsid, esitavad väljakutse meile kõikidele. Esimene puudutas jüngrite omavahelist staatust ning teine nende igatsust olla osa Jeesuse kasahaaravast tervendamise ning õpetamise missioonist, ilma ise palju panustamata. Jeesus teadis, mis on meeste südames, ning haaras pihku kätte väikese lapse käe. Matteuse versioon sellest loost erineb veidi Luuka omast (Mt 18:1-15). Tema ütleb, et tegelikult tulid jüngrid ise Jeesuse juurde küsimusega, kes on suurim jumalariigis! Kas nad tõesti arvasid, et Jeesus ütleb ühe või teise nime nende endi keskelt?! Hoides seda väikest last enda ligi, räägib Jeesus (Luuka evangeeliumi järgi) jüngritele lapsukesest, Matteuse järgi aga muutumiset lapse sarnaseks. Siis sekkub aga Johannes teatades, et on kõrvaldanud rivaali, kes kasutas Jeesuse nime tervendamiseks ning deemonite väljaajamiseks. Et kogu see asi toimus ajaliselt peaaegu kohe peale juhtumit, kus jüngrid ei suutnud tervendada üht teist poissi, võib Johannese sekkumist pidada katseks päästa Jeesuse kuulsuse staatus ning laiemalt ka enda ning kaasjüngrite oma.

Kas ka sinu staatust ning reputatsiooni on kahtluse alla seatud? On teada juhtumeid, kus noortetöö juht kuuleb, et noored jagavad oma probleeme hoopis kiriku koristajaga; piibligrupi juht ning advokaat jääb ebakindluses tummaks kuuldes noort teismelist selgitamas  loetud kirjakoha peamõtet palju selgemini kui tema  seda teinud oli; pankur, kes  igal nädalal viib ratastooli aheldatud nooruki välja sööma….Kuidas reageerime sellistele väljakutsetele?

 
Kuidas võiks see Jeesuse õpetus mõjutada sind täna? Palu Jumalat, et Ta näitaks sulle, kus on staatuse küsimused su tegelikeks tõukajateks käitumises teiste inimestega

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray