Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Süüdi mõistetud

Esmaspäev, 19. Juuni 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 2:1-19

Iisraeli tänamatus ja uskmatus
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2„Mine ja kuuluta Jeruusalemma kuuldes ning ütle: Nõnda ütleb Issand: Ma mäletan su noorpõlve kiindumust, su mõrsjapõlve armastust, kui sa käisid mu järel kõrbes, külvamata maal.
3Iisrael oli pühitsetud Issandale, olles tema uudsevili: kõik, kes teda sõid, said süüdlasteks, nende peale tuli õnnetus, ütleb Issand.
4Kuulge Issanda sõna, Jaakobi sugu ja kõik Iisraeli soo suguvõsad!
5Nõnda ütleb Issand: Missuguse ülekohtu leidsid teie vanemad minus, et nad läksid minust eemale ja käisid tühjuse järel ning said tühjuseks?
6Nad ei küsinud: „Kus on Issand, kes tõi meid Egiptusemaalt, kes juhtis meid kõrbes, lagedal ja auklikul maal, põuasel ja süngel maal, kus ei käi mitte keegi ja kus ei ela ükski inimene?”
7Mina tõin teid viljakale maale sööma selle vilja ja hüvesid; aga jõudnud sinna, te roojastasite mu maa ja tegite mu pärisosa jäleduseks.
8Preestrid ei küsinud: „Kus on Issand?” Seaduse seletajad ei tundnud mind, karjased astusid üles mu vastu, prohvetid ennustasid Baali nimel ja käisid asjade järel, millest pole abi.
9Sellepärast ma veel riidlen teiega, ütleb Issand, ja riidlen ka teie laste lastega.
10Sest käige läbi kittide saared ja vaadake, läkitage Keedarisse, pange hästi tähele ja vaadake: kas seal on sündinud sellesarnast?
11Kas on ükski rahvas vahetanud oma jumalaid, kuigi need ei olegi jumalad? Aga minu rahvas on vahetanud oma Aulise selle vastu, millest pole abi.
12Hämmastu sellest, taevas, vabise väga, ütleb Issand.
13Sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo: minu, elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett.
14Kas Iisrael on sulane? Või on ta pärisori? Miks ta sai riisutavaks?
15Tema vastu möirgasid noored lõvid, andsid kuulda oma häält; nad tegid ta maa kõledaks, ta linnad on varemeis, elaniketa.
16Ka Noofi pojad ja tahpaneeslased on su pealae paljaks püganud.
17Eks sa ise ole seda enesele teinud, hüljates Issanda, oma Jumala, siis kui ta saatis sind teekonnal?
18Miks on sul nüüd vaja minna Egiptusesse jooma Siihori vett? Ja miks on sul vaja minna Assurisse jooma Frati vett?
19Sind karistab su oma kurjus ja noomivad su taganemised. Mõista ja näe, et see on halb ja kibe, kui sa jätad maha Issanda, oma Jumala, kui sul pole kartust minu ees, ütleb Issand, vägede Issand.

Kui oleks kuritegu olla kristlane, kas oleks piisavalt tõendeid, et sind süüdi mõista?

Vaata, kui palju küsimusi esitab Jumal oma inimestele, aga inimestel pole küsimusi. Peaaegu pooled salmid sisaldavad Jumala küsimusi. Kas tajud Jumala ängi, et inimesed on unustanud tema helduse ning oma varasema armastuse ja pühendumuse (s 2,6-8,11,12,21,32)? Jeremija sai sõna, et  „välja juurida ja maha kiskuda”. Renoveerimine oli võimatu, sest kõik ühiskonna kihid olid moonutatud ja rikutud. Kõik juhtimisorganid (s 8,26) ja kõik põlvkonnad (s 9) olid sellega seotud. Jeremijale antud sõna sisaldab nii hukkamõistu kui veetleb oma võimsate piltidega.

Kui inimesed pöörduvad ära elava Jumala (s 13,20) juurest teiste jumalate ja teiste inimeste poole, teevad nad seda heaolu ja turvalisuse saamiseks. „Abielu“ (s 2,32) muutub iharaks „võõramaiste jumalate” (s 20-25) ja välismaiste liitude jultunud järgimiseks (s 31 – 33). Ühe New Yorgi teenistuse raames on Tim Keller avastamas viise, kuidas täna „raha, seks ja võim on ebajumalad” .1 Sellega kaasneb tugev sõltuvus struktuuridest, mida inimesed, kogukonnad ja riigid ise endale loovad (s 27,28), olgu siis majandus-, julgeoleku- või kaitsepoliitika valdkondades või igapäevastes suhetes.

Vee kujund hõlmab omavaheliste suhete totaalsust. Kuuljatele tuntud veeallikad vastanduvad Jeruusalemma Gihoni („ülevoolav”) allikale ja sellest voolavale („elavale”) veele, kaljusse raiutud mahutitega, milles hoitakse vett mujalt, Egiptuse ja Assüüria jõgedest (s 13-19). Salm 13 kordub Kristuse sõnades (Jh 7: 37-39). Tänapäeval pole miljonitel inimestel piisavalt puhast vett, samal ajal kui teised tülitsevad vee ressursside pärast, olukord on paralleelne inimeste juurdepääsuga Kristusele, ja teadmistega temast, „elava vee allikast” (s 13). Jeremija terviklik analüüs seab meid silmitsi ka hukatuslike tagajärgedega, mis on seotud Jumala antud ressursside väärkasutuse ja selle tagajärgedega, mis tuleneb Jumalast ärapöördumisest.

„Mul on sulle etteheide: sa oled oma esimese armastuse maha jätnud” (Ilmutuse 2:4). Milline on su armastus Jumala vastu võrreldes sellega, kui sa Teda esimest korda tundma said?

1 T Keller, Counterfeit Gods, Dutton Adult, 2009

Selle kommentaari autor: John Olley