Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kutse pöörduda tagasi Jumala juurde

Neljapäev, 22. Juuni 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 3:14-25

Iisraeli ja Juudat manitsetakse pöörduma
14Pöörduge ümber, taganenud lapsed, ütleb Issand, sest mina olen võtnud teid oma valdusesse; ja mina võtan teid: igast linnast ühe ja igast suguvõsast kaks ning viin teid Siionisse!
15Ja ma annan teile karjaseid oma südame järgi, ja need karjatavad teid targasti ja taibukalt.
16Ja kui neil päevil saab teid sellel maal palju ja te olete viljakad, ütleb Issand, siis ei räägita enam Issanda seaduselaekast ega ole see meeleski, sellele ei mõelda, sellest ei tunta puudust ja seda ei valmistatagi enam.
17Sel ajal nimetatakse Jeruusalemma „Issanda aujärjeks” ja kõik rahvad kogunevad sinna, Issanda nime juurde Jeruusalemma; ja nad ei käi enam oma kurja südame kanguse järgi.
18Neil päevil läheb Juuda sugu Iisraeli soo juurde ja nad tulevad üheskoos põhjamaalt maale, mille mina olen andnud pärisosaks teie vanemaile.
19Ja ma mõtlesin: Küll tahaksin sind panna laste sekka ja anda sulle meeldiva maa, toredaist toredaima pärisosa rahvaste keskel. Ja ma mõtlesin: Sina hüüaksid mind isaks ega taganeks mu järelt.
20Aga otsekui naine on truuduseta oma eluseltsilise vastu, nõnda olete teie, Iisraeli sugu, olnud truuduseta minu vastu, ütleb Issand.
21Küngastel kuuldub häält, Iisraeli laste haledat nuttu, sellepärast et nad on käinud vääral teel, on unustanud Issanda, oma Jumala.
22Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, ma teen teid terveks teie taganemisest! „Vaata, me tuleme sinu juurde, sest sina oled Issand, meie Jumal.
23Tõesti, petlik on see, mis kuuldub küngastelt, lärm mägedel. Tõesti, Issandas, meie Jumalas on Iisraeli pääste.
24„Häbi” on söönud meie vanemate töövilja, meie noorpõlvest alates: nende lambad ja veised, nende pojad ja tütred.
25Lamagem siis oma häbis ja katku meid meie teotus, sest me oleme pattu teinud Issanda, oma Jumala vastu, meie ja meie vanemad oma noorpõlvest tänapäevani ega ole võtnud kuulda Issanda, oma Jumala häält.”

Kas oleme olnud ustavad? Truudusetud? Kas kahetseme? Kas oleme kahe vahel? Palvetagem.

Jumal pakub armulikult oma truudusetule abikaaslale lepitust. Jumal on valmis võtma oma uskmatu rahva tagasi, kuid tingimusel, et soov tagasi tulla on siiras (s 10). Issand tahab tõelist meeleparandust - sellist, mis põhjustab muutusi.

Aga on üks takistus, mis ei lase inimestel otsida lepitust Jumalaga - see on häbi (s 24,25). Vahel, isegi kui teame, et Jumal on meie poolt, takistab häbi meid talle lähemale tulla ja abi vastu võtta. Mis on lahendus?

Selle kaebelaulu keskel antakse auline visioon sellest, mida Jumal on planeerinud kõikide asjade lõpuks (s 14-18): Tema rahvas uues kohas, kus Tema on nendega uuel viisil. See viitab kindlasti uuele taevale ja maale, mida me hoomame Ilmutuses ja millest meil on eelmaitse täna Kristuses.

Tõde on, et ilma Kristuseta oleme kadunud häbis, nagu Juuda Jeremija päevil. Häbi vastu oleme täiesti võimetud. Aadamast ja Evast peale soovib patune peita end Jumala eest. Aga Jumal alati kutsub meid tagasi pöörduma.

Ainult armastus aitab pimestatud inimesi näha midagi positiivset kibedas ja häbistavas olukorras. Kus sa saad näha armastuse seadust töös meie maailmas? Või oma elus? Kas su süda rõõmustab Jumala tahtes, sest sa oled tundnud Jumala armu enda suhtes?

Selle kommentaari autor: Alistair Metcalfe