Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suur lahutus

Kolmapäev, 21. Juuni 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 3:1-13

Iisraeli tänamatus ja uskmatus
1On öeldud: Vaata, kui mees saadab ära oma naise ja see läheb tema juurest minema ning saab teisele mehele: kas esimene tohib teda jälle tagasi võtta? Kas pole nõnda, et maa saaks sellest roojaseks? Sina oled teinud hooratööd paljude armatsejatega ja tahad pöörduda tagasi minu juurde, ütleb Issand.
2Tõsta oma silmad üles küngaste poole ja vaata: kus ei ole sind magatatud? Neid oodates istusid sa teede ääres otsekui araablane kõrbes ning roojastasid maad oma hooruse ja pahategudega.
3Seepärast ei tulnud varast vihmasadu ja ka hiline vihm jäi tulemata: sul on hooranaise laup, aga sa ei häbene.
4Nüüd hüüad sa mind: „Oh, mu isa! Mu noorpõlvesõber!
5Kas sa pead igavesti viha ja oled sellepärast alati valvel?” Vaata, nõnda sa räägid, ise aga teed usinasti kurja.”
Iisraeli ja Juudat manitsetakse pöörduma
6Ja Issand ütles mulle kuningas Joosija päevil: „Kas sa oled näinud, mida on teinud see taganeja Iisrael? Ta on käinud igal kõrgel mäel ja iga halja puu all ning on teinud seal hooratööd.
7Ja ma ütlesin talle, kui ta oli teinud seda kõike: „Pöördu tagasi minu juurde!” Aga ta ei pöördunud. Ja seda nägi tema truuduseta õde Juuda.
8Ja ta nägi, et ma saatsin ära taganeja Iisraeli ja andsin temale lahutuskirja, sellepärast et ta oli abielu rikkunud. Ometi ei kartnud tema truuduseta õde Juuda, vaid läks ka ise tegema hooratööd.
9Ja oma kergemeelse hooratööga rüvetas ta maa ning rikkus abielu kiviga ja puuga.
10Sellest hoolimata ei ole tema truuduseta õde Juuda pöördunud minu poole kõigest südamest, vaid on seda teinud teesklemisi, ütleb Issand.”
11Ja Issand ütles mulle: „Taganenud Iisrael on osutunud süütumaks kui truuduseta Juuda.
12Mine ja hüüa neid sõnu põhja poole ja ütle: Pöördu, taganeja Iisrael, ütleb Issand, siis ma ei vaata teie peale enam süngel pilgul, sest mina olen armuline, ütleb Issand, mina ei pea viha mitte igavesti.
13Aga tunne oma süüd, et sa oled üles astunud Issanda, oma Jumala vastu ja oled iga halja puu all ajanud oma põlved laiali võõrastele. Minu häält ei ole te mitte kuulnud, ütleb Issand.

Missugune võiks olla ebajumalateenistus tänapäeva maailmas?

Vaimuliku truudusetuse teema jätkub. Ebajumalate kummardamine on justkui vaimulik abielurikkumine. Ebajumalateenimine leiab aset iga kord, kui otsime oma julgeolekut või usaldust milleski muus kui Jumalas. See võib võtta palju vorme: meie vara või soov endale midagi saada, isikud, keda imetleme, raha pangakontol, tehnoloogia, meie mineviku saavutused või tuleviku ambitsioonid - kui nimetada ainult mõnda.

Jeremija kaudu anub Jumal korduvalt oma truuduset rahvast tagasi pöörduma (Jr 3:12-14,22; Jr 4:1). Kui nad seda et tee, siis ähvardab Juudat sama saatus, mis juhtus tema põhjapoolse õe Iisraeliga sajand varem.

Lootus taastamisele

Aastal 930 eKr jagunes juutide riik kaheks: Iisraeliks (või Samaariaks) põhjas ja Juudaks lõunas. Ebajumalate kummardamise tõttu lasi Jumal 722. aastal eKr võimsal Assüüria impeeriumil Iisraeli vallutada. Sajandi pärast on Juuda samas olukorras, nüüd ähvardab juute pagendus Baabüloni. Nad ei ole ajaloost midagi õppinud.

Jeremija hoitused ja palved Juudale 7. sajandil on märkimisväärselt sarnased Hoosea hoiatusetega Iisraelile 8. sajandil (vt Hs 2, 11). Aga Juuda jaoks on olemas lootus. Kuigi nad on läinud Jumalast juba nii kaugele, lubab Jumal kõik taastada, kui nad vaid tagasi pöörduksid. Loe uuesti Jumala suuri tõotusi salmides 15 kuni 18.

„Aita mul rebida oma armsaim iidol Sinu trooni küljest ja kummardada ainult sind“ (William Cowper, c 1770).