Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Meie huuled suunavad maailma

Pühapäev, 2. Juuli 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 12

Abipalve libekeelsete vastu
1Laulujuhatajale: kaheksandal helil; Taaveti laul.
2Päästa, Issand, sest vagad on lõppenud ja ustavad on otsa saanud inimlaste seast!
3Nemad räägivad tühja üksteisega, räägivad libedate huultega, kahepaikse südamega.
4Hävitagu Issand kõik libedad huuled, keeled, mis räägivad kõrke asju,
5kes ütlevad: „Oma keele tõttu me oleme tugevad, meie huuled on meie võimuses, kes on meile isandaks?”
6„Viletsate rõhumise, vaeste ägamise pärast tõusen ma nüüd üles,” ütleb Issand, „ma toon pääste sellele, kes hingeldab.”
7Issanda kõned on puhtad kõned, need on hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja seitsmekordselt puhastatud.
8Sina, Issand, kaitsed neid; sa hoiad neid igavesti selle põlve rahva eest.
9Õelad käivad toredasti ringi, kui nurjatus inimlastes ennast ülendab.

“Issand, varja mind sõnade rünnakute eest kõikjal mu ümber!”

Kaasajal on kasvavaks mureks spinnimise, pooltõdede ja kallutatud informatsiooni edastamine nii avalikkuses kui eraviisiliselt. See iidne psalm aga defineerib jumalatuse peaaegu täiesti kui sõnade väärkasutamise. Laulja on rabatud (s 2) kui suures ulatuses on levimas tühijutud (kõik valetavad oma naabrite vastu), libekeelsus (meelitavad huuled) ning kahemõttelisused (kahepaikse südamega rääkimine). Kõige enam aga rabab teda nende suurustlemine kes ütlevad: “ Me võime ükskõik kelle ära rääkida ükskõik milles! Meie sõnad valitsevad maailma!” (s 4).

Kaasaegses maailmas on suurimad rääkijad ilmselt need, kes väidavad, et inimese sõnad mitte ei kirjelda vaid tegelikult konstrueerivad reaalsuse. Laulja kirjutab mitte kui pealtvaataja, vaid kui ohver; ta on üks neist nõrkadest ja abivajajatest, kes ägavad verbaalsete rünnakute all (s 6). Keel oligi kõige sagedamini laulja vaenlaste poolt nende vastu kasutatav relv ning laulja appihüüded Jumala poole kaitse saamiseks on sama sagedased, sest ainult Jumala kohtusaalis saab inimene kätte hüvituse selliste rünnakute eest.

Jumal tõotab kaitsta neid, kellele tehakse ülekohut (s 6) - ja see on tõotus mida saab täiesti usaldada, sest nagu kõik Jumala tõotused on seegi “puhtas kõne... on hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja seitsmekordselt puhastatud” (s 7). Jumala sõna pakub kindlat kaitset kõikide needuste, valede ja ähvarduste vastu (s 6). Jumal on valmis meie pärast lahingusse minema. Mil iganes peaksid olema kas valede, salavihjete, ähvarduste või vääralt kasutatud Jumala sõna ohver - võta kätte ning mine varjule sellesse jumalikku pelgupaika, palvetades nagu Mooses: 

„Tõuse, Issand,

et su vaenlased hajuksid

ja su vihamehed põgeneksid

su palge eest!” (4Ms 10:35)

 
Püüa täna kellegagi jagada Jumala “puhtaid ja veatuid” sõnu.

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald