Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala ligiolus logeledes

Esmaspäev, 4. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 10:38-42

Marta ja Maarja
38Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu.
39Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.
40Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!”
41Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega,
42aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.”

Mõned lugejad võivad arvata, et Jeesuse järgijaks olemine seisneb põhiliselt usuaktivistina tegutsemises. Kuid see kõik on väärtusetu, kui see pole juurdunud lähedasse osadusse Kristusega.

Jeesuse viibimisest Betaanias, Marta ja Maarja juures jutustab ainult Luukas. Ja selles evangeeliumis ei mainita kusagil nende venda Laatsarust. Tundub, et Luukas teab rohkem lugusid naistest,  kui teiste evangeeliumite autorid. Just tema jutustab: Eliisabetist, kes julgustas lapseootel olevat Maarjat (Lk 1:39-56), porhvet Annast, kes tervitas Jeesus-beebit (Lk 2:36-38), Jeesuse rännakute majanduslikult toetajatest jõukatest naistest ( Lk 8; 2-3) ning naistest, kes saatsid Jeesust tema teekonnal surma (Lk 23:27-29). Luukas lisab isegi tähendamissõnu, mida teistel autoritel pole - naisest, kes otsis kadunud drahmiraha ( Lk 15:8-10) ning lesknaisest, kes oma õigust otsides ei jätnud rahule kohtunikku (Lk 18:1-5).

Tänane lugu on põgus, inimlik sündmus, millest saavad aru igas vanuses inimesed, ning millel on sõnum igaühele. Marta ei nõudnud lihtsalt abikäsi kööki juurde. Ton Wright ütleb, et “tegelik probleem seisnes selles, et Maarja käitus nagu oleks ta mees” (Wright, Luke for Everyone, p130).

Maarja ületas vaikiva piirjoone - istudes õpetaja jalge ees, otsekui õpilane, kes õpib oma õpetajalt - samamoodi kui end kirjeldas apostel Paulus (Ap 22:3).

Meile, kes loeme seda lugu 21. sajandil - on siin samuti mitmeid väljakutseid. Mõned meie hulgast  oleksid meelsamini aktiivsed toimetajad, kui vaikselt koha peal istujad ning õppijad. Teised sooviksid et tähele pandaks, kuidas nemad teevad ära põhilise osa tööst ning et nägijad end süüdi tunneksid. Jeesuse vastus Martale on eeskuju andev - Ta näeb Marta pingelist muretsemist ning soovitab tal valida väiksema osa (vesi ning veidi leiba ja juustu?!), või ehk tegelikkult vaid ühte: - ühineda Maarjaga tema jalge ees. Isiklikult loodan, et Luukasele jutustasid selle loo just needsamad kaks naist,  kes oma venna surmast ellutoomise ja Jeesuse ülestõusmise järelhõõguses nägid kõike hoopis uue valguses ning võibolla suutsid isegi naerda oma toonaste reaktsioonide üle.

 

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray