Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kristuse valgus

Reede, 8. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 11:27-36

Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga
27Sündis aga, et kui Jeesus seda kõike rääkis, tõstis üks naine rahva hulgast häält ja ütles talle: „Õnnis on ihu, mis sind on kandnud, ja rinnad, mida sa oled imenud!”
28Aga tema ütles: „Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.”
Jeesus keeldub tunnustähte tegemast
29Kui aga rahvahulki murdu kokku tuli, hakkas Jeesus kõnelema: „See sugupõlv on paha sugupõlv, ta nõuab tunnustähte, ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht,
30sest nii nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale, nii peab ka Inimese Poeg olema sellele sugupõlvele.
31Lõunamaa kuninganna tõuseb üles kohtupäeval koos selle sugupõlve meestega ja mõistab nad süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon.
32Niineve mehed tõusevad üles kohtupäeval koos selle sugupõlvega ja mõistavad ta süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona.
Tähendamissõna lambist
33Keegi, kes on süüdanud lambi, ei pane seda peitu ega vaka alla, vaid lambijalale, et sisseastujad näeksid valgust.
34Su silm on ihu lamp. Kui sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihu valgust täis, kui ta on aga haige, siis on ka su ihus pimedus.
35Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus!
36Kui nüüd kogu sinu ihu on valgust täis, see tähendab, et temas sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenisti valgust täis nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga.”

Kas sind hirmutab teadmine, et inimesed jälgivad sind? Seda nad igatahes teevad. Kristlastena elame seal, kus teised võivad näha ning meie elu järgi Jumala üle otsustada. Palu, et sul jätkuks täna jõudu olla valguseks meie pimedas maailmas.

Oma teekonnal Jeruusalemma - pühasse linna, mille keskmes oli tempel - valmistas Jeesus jüngreid ette oma hukkamiseks rooma vallutajate poolt määratud valitseja käe läbi, keda õhutasid takka juutide juhid. Neis kahes lõigus valmistas Ta ette palju laiemat ning oluliselt šokeerivamat ilmutust evangeeliumist, kui enamik Tema jüngritest ja juutidest publik iial aimata oskas.

Nelikümmend aasta hiljem on juutide tempel ning terve Jeruusalemm varemetes, kuid evangeeliumi sõnum levib endiselt, sest on määratud kogu inimkonnale. Jeesus läkitab enda järgijad kaugele nende endi kodumaast -  tegema jüngreiks kõiki rahvaid. Ta meenutab neile, kuidas prohvet Joona läks Niineve inimeste juurde ning need parandasid meelt; et paganast Seeba kuninganna tuli Saalomoni juurde selleks, et kuulda ning vastu võtta tema sõnum. Neist mõlemaist said tunnistajad ja kohtumõistjad juutide üle, kes nõudsid tunnustähte, kuid ei suutnud ära tunda tundemärke ei Pühakirjas ega omaenda silme ees. 

“Mina olen maailma valgus” (Jh 8:12), ütles Jeesus oma järgijatele, ning Johannes arendas siit teema valgusest mis on pimedas maailmas (Jh 1:4-9). Luukas aga kirjeldab siin Jeesuse õpetust kasutades samuti valguse kujundit. Meie valgus, mille järgi oma elu seada - tuleb Jeesuselt. Need, kes kuulavad ning on tuttavad valguse kujundiga Vanas Testamendis, hakkavad vaikselt aimama, et Jeesus kasutab neid salme iseenese kirjeldamiseks. “Rahvas kes käib pimeduses näeb suurt valgust….sest meile on kingitud poeg…” (Js 9:2, Js 9:6).

Silmad täis valgust on terviseks, ütleb Jeesus neile, kuid kreeka keelne sõna “terve” selles kontekstis viitab ka helde olemisele. Evangeeliui valguses, mis on meile paistma hakanud ei saa ega tohi me hoida seda sõnumit iseenestele, vaid meil tuleb olla helde. Me ei tohi peale ülestõusmist seda vaid endale hoida  sinnamaani, kuni hakkab paistma täielik, imeline, elumuutev tõe valgus.

 
Kahjuks on võimalik, et meie valgus tuhmub ning selle sära väheneb. Jeesus räägib mitmes kohas vajadusest oma valguse eest hoolitseda. Küsi Jumalalt kuidas peaksid seda tegema.

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray