Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vaimne segadus

Neljapäev, 7. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 11:14-26

Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga
14Ja kord ajas ta välja kurja vaimu; see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima, ja rahvahulgad panid seda imeks.
15Aga mõned nende seast ütlesid: „Ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Peltsebuli abil.”
16Teised aga nõudsid kiusates tema käest tunnustähte taevast.
17Jeesus aga, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja koda langeb koja peale.
18Aga kui saatangi on omavahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlete, et mina ajavat kurje vaime välja Peltsebuli abil.
19Aga kui mina ajan kurje vaime välja Peltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad.
20Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.
21Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus.
22Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi.
23Kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab.
24Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin.”
25Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat.
26Siis ta läheb ja võtab kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene.”

Kuidas eristada mis on mis, kui oleme segaduses? Tänane kirjakoht pakub abi. Palu, et kui loed Sõna, siis sellega koos Jumal kasvataks ka su eritlemise võimet.

Mõned ei arva kirikust midagi head tulevat - ei usutõdedet ega ka sotsiaalsest tegevusest. Nende arvamus on: “kui inimesed tulevad kirikusse, siis on keegi neid kindlasti mingil viisil manipuleerinud”; või: “ rahvahulki ligitõmbavad evangelistid või telejaamade omanikud on eelkõige suure raha teenimise peal väljas”. (Tuleb tunnistada, et sellelaadseid skandaale on olnud).

Kui Jeesus oli mehe tervendanud ning talle kõnevõime tagasi andnud, siis süüdistati teda kuradiga lepingus olevat - kuigi nagu Jeesus ka osutas, ei olnud see kuidagi loogiline. Deemoneid saab välja ajada vaid Jumala “sõrmega” (s 20). Samas polnud neil kahtlustajatel raske uskuda, et vaimne maailm on olemas ning täis deemoneid, kuid Jeesuse sõnade ja tegude taevast päritolu nad ei uskuda ei suutnud.

Ka tänapäeval on levinud suur skepsis kõigi põhiliste kristlike tõdede osas. Osa sellest tuleneb ehtsast ja sügavast huvist kristluse tõdede vastu ning selle uurimisest; samas on sotsiaalmeedia koos populistliku ning vaenuliku ateismiga põhjustanud palju laialdasemaid rünnakuid ristiusu ja selle praktikate erinevate aspektide suhtes. “On su mõistusega kõik korras, et usud selliseid asju?” Jeesus ütleb meile, et need, kes on kogu üleloomuliku võimalikkuse välja visanud, on avanud end palju suuremale kurjade jõudude sissetungile.

Ka teine rühm inimesi takistas Jeesuse tööd - need olid inimesed, kellele meeldis kuulata Tema lugusid, ja kes kulgesid rahvahulgaga kaasa, kuid tõsiselt ei kuulanud, mida Ta ütles ning esimese raskuse tulles Tema järgijate hulgast laiali jooksid. Õnnistatud aga saavad need, kes kuulevad Jumala sõna, otsivad arusaamist selle kohta ning kuuletuvad tema kutsele toimida armastuses ka keset skeptilist maailma.

 
Meenuta, milliseid äratundmisi oled kogenud ja tähele pannud sel nädalal. Palveta endale jätkuvalt tähelepanelikku meelt ning tarkust Jumala teenimisel

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray