Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ilma uuendamata religioon

Esmaspäev, 11. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 11:37-54

Jeesuse hinnangud variseride kohta
37Jeesuse rääkimise aegu palus keegi variser teda enese juurde lõunale. Jeesus läks sisse ja istus maha.
38Variser imestas, et ta enne lõunasööki käsi ei pesnud.
39Aga Issand ütles talle: „Teie, variserid, puhastate nüüd karika ja vaagna küll väljastpoolt, teie sisemus aga on täis rüüstet ja kurjust.
40Te mõistmatud, eks see, kes on teinud välispidise, ole teinud ka seespidise?
41Ent andke seesolev halastusanniks, ja vaata, siis on teile kõik puhas!
42Kuid häda teile, variserid, et te maksate kümnist mündist ja ruudist ja igast aedviljast, aga lähete mööda kohusest ja Jumala armastusest! Neid asju tuleb teha, kuid teisi ei tohi jätta hooletusse.
43Häda teile, variserid, et te armastate esimesi istmeid sünagoogides ja teretamisi turgudel!
44Häda teile, et te olete nagu tähistamata hauad, ja inimesed, kes kõnnivad nende peal, ei teagi!”
Jeesuse hinnangud kirjatundjate kohta
45Aga keegi seadusetundja kostis Jeesusele: „Õpetaja, seda öeldes sa solvad ka meid.”
46Tema aga ütles: „Häda ka teile, seadusetundjad, sest te koormate inimesi vaevukantavate koormatega, ise ei pane aga neile koormaile sõrmeotsagi külge!
47Häda teile, sest te ehitate prohvetitele hauamärke, teie isad on nad aga tapnud!
48Niisiis, te ise tunnistate, et olete oma isade tegude poolt, sest nemad tapsid nad ära, aga teie ehitate nende hauamärke.
49Seepärast ütleb ka Jumala tarkus: Ma läkitan nende juurde prohveteid ja apostleid, ja nad kiusavad neid taga ja tapavad neist mõned,
50et sellelt sugupõlvelt nõutaks kätte kõigi prohvetite veri, mis on valatud maailma rajamisest peale,
51Aabeli verest kuni Sakarja vereni, kes hukati altari ja jumalakoja vahel. Jah, ma ütlen teile, see nõutakse kätte sellelt sugupõlvelt!
52Häda teile, seadusetundjaile, sest te olete ära võtnud tunnetuse võtme; ise te ei ole sisse läinud, ent olete takistanud sisseminejaid!”
53Ja kui Jeesus oli majast väljunud, said kirjatundjad ja variserid väga vihaseks ja hakkasid teda sõnast püüdma paljude asjade pärast,
54varitsedes teda, et midagi kätte saada tema suust.

Palveta kogu südamest: “ Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! “ (Ps 51:12)

Millisena kujutled viisakat ühiskonda? Täis advokaate ja ülikooli õppejõude? Tõsisei muusikuid ja piiskoppe? Meie teksti peategelane oli valinud kõige mõjukama seltskonna üldse - oma kolleegid, variserid ning sõbrad kirjatundjad. Ning kutsudes Jeesuse enda juurde õhtusöögile, tegi ta tegi ka Jeesusele kaaluka komplimendi.

Jeesus aga ei käitunud alati hästi taolistes seltskondades. Ta ei vaevunud isegi käsi pesema! Tollel ajal ei olnd kätepesemine hügieeni küsimus, vaid austuse küsimus - religioosse austuse. Ning seejärel, et asja veel hullemaks teha, vastab Jeesus ebaviisakalt peoperemehe küsimusele ja ründab seejärel otse teisi laua ääres viibivaid auväärseid professionaale - asetades  seeläbi oma lahke võõrustaja äärmist piinlikku olukorda. 

Mida Ta meile ütleks? Oled hoolikalt uurinud oma Piiblit ning lisanud märkmeid, kuid kas oled samasuguse hoolega alal hoidnud ka oma suhet Jumalaga, väljendades Talle oma armastust? Oled sa üldse peatunud, et ta saaksid  kogeda Tema imelist armastust sinu vastu - Tema ettenägelikku, õrna, eluandvat  ja kinnitavat armastust?

Ja siis - milline on su arvamus inimestest, kes on ühikonna äärealadel? Säästukaupluste kassades? Kas pead neid igavateks, ebahuvitavateks ja aeglasteks? Mida oled nende aitamieks valmis tegema? Et nemadki tunneksid end väärtustatuina ja mõistaksid, et on  Jumalale, kes nad lõi,  kallid? Kuidas saad aidata neid nende võitlustes? Kuidas leevendada nede olukorda keskkondades, kust nad tulevad–kuidas saaksid neile näidata Jumala armastust?

Sa ise käid reguaarselt kirikus ning oled kaastegev väga mitmes projektis. Aga kui palju sellest, mis seal sünnib, on tehtud väljapool su mugavustsooni? Kui paljus osaled lihtsalt mugavuse pärast? Ja kui lihtne on kodututel leida ted sinna ning tunda end tõeliselt kodusen? Kui mugav on “minu maja” (Lk 19:46) kõikide inimeste jaoks? Ka puuetega inimeste, mentaalselt haigete ning õpiraskustega noortele?

 
Kas teen või ütlen midagi vaid selleks et omada enda ühiskonnas positiivset suhtumist? Kuidas võiksin keskenduda vaid sellele, et olemgi ise hea?

Selle kommentaari autor: David Spriggs