Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ainuke asi mida karta

Teisipäev, 12. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 12:1-12

Keda karta, keda mitte
1Sel ajal, kui rahvast oli kokku tulnud tuhandete kaupa, nii et üksteist tallati, hakkas Jeesus rääkima esmalt oma jüngritele: „Hoidke end variseride haputaigna, see tähendab silmakirjalikkuse eest!
2Ei ole midagi varjatut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada.
3Seepärast kõik, mida te ütlete pimedas, saab kuuldavaks valges, ja mida te üksteisele kõrva sosistate kambrites, seda kuulutatakse katustelt.
4Teile aga, oma sõpradele, ma ütlen: Ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha!
5Ma näitan teile, keda teil tuleb karta: kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse! Jah, ma ütlen teile, teda kartke!
6Eks müüda viis varblast kahe veeringu eest? Ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees.
7Isegi teie juuksekarvad on kõik ära loetud. Ärge kartke, te olete enam väärt kui hulk varblasi!
Jeesuse tunnistamisest
8Aga ma ütlen teile, igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees,
9aga see, kes minu ära salgab inimeste ees, salatakse ära Jumala inglite ees.
10Igaüks, kes ütleb midagi Inimese Poja kohta, võib saada andeks, aga kes teotab Püha Vaimu, sellele ei anta andeks.
11Aga kui teid viiakse sünagoogidesse ja ülemate ja võimumeeste ette, ärge siis muretsege, kuidas või mida enese eest kosta või mida öelda,
12sest selsamal tunnil õpetab Püha Vaim teile, mida te peate ütlema.”

Mida sa kardad? Võta aega ja pane kõik oma hirmud Jumala ette…

Sageli kuuleme meedia vahendusel, et taas on mõni kuulsus seksuaalselt kedagi ahistanud või kuritarvitanud. See, millised nad lava taga on, ei klapi nende avaliku “näoga”. Sama oli ka variseridega, kuigi nende vead olid teistsugused. Aga vahet pole, millises vormis iganes meie isiklik silmakirjalikkus esineb - ja tasub ära selle üle mõtiskleda - ei ole sel kohtupäeval Jumala valguses kuhugi peitu minna. Aga mis paneb meid teesklema, et oleme teistsugused kui tegelikult? Väga tihti algab see hirmust, selle ees, mida teised meist mõelda võiksid. Jeesus vastab sellisele hirmule meenutades meile, et kõige olulisem on karta Jumalat, mitte aga kaasinimeste arvamusi või isegi ähvardusi. Koos selle meeldetuletusega annab ta ka järgmise: kui usklikke ähvardatase, ei tähenda see, et Jumal oleks neid unustanud või hüljanud.

Varblaseid, vaese mehe liha - müüdi sõna otseses mõttes 2 tükki veeringu eest (Mt 10:29). Aga  võis ka osta neil ning saada üks tasuta pealekauba (s 6). See viies lisati seepärast, et ta oli nii vähe väärt - ainult mitte tema Loojale. Kui palju enam väärt on üks Jumala laps, keda taga kiusatakse, ükskõik millisel tasandi.

Seega - ei mingit silmakirjalikkust, mingeid maske! Selle asemel pigem usalduslik ning julge tunnistamine oma kokkukuuluvusest Jeesusega. Variserid süüdistasid Jeesust, et ta  teeb koostööd saatanaga. Nad vaatasid Jumala armu ja väe ilminguid, ning nimetasid seda kuradi toimimiseks (Lk 11:14-20). See tegu asetas nad väljapoole andeksandmise ulatust, sest nad olid avalikult ära põlanud Jeesuses avalduva Jumala päästva ligiolu. Vabatahtlik ning järjepidev Jeesuse ärasalgamine või tagasilükkamine võib viia andestamatu patuni, sest Jeesus ongi see, kes päästab. Hiljem, Jeesuse teenimistöös näeme, kuida Peetruse läbikukkumine tuletab meile meelde, et ajutine usust äralangemine võib siiski saada ka andestatud (Lk 22:54–62; Lk 24:34; Jh 21:15–19). Kui sul on tõsine mure, et võibolla oled teinud pattu, mida andeks ei saa, siis võid praegu kohe muretsemise lõpetada!  Ja kui peaksid silmitsi olema ähvarduste või mõnitamisega sellepärast, et usud  - siis kehtib sulle tõotus, et Püha Vaim on see, kes aitab sul ustavaks jääda ning annab sulle vajadusel ka õiged sõnad vastusteks või tunnistamiseks.

 
“Ärge kartke, te olete enam väärt kui hulk varblasi!” (s 7). Tänu Issand, et Sina tunned ja armastad mind! Aita mul täna liikuda sinu armastuse valguses ning olla täiesti vaba igasugusest hirmust.

Selle kommentaari autor: Vivien Whitfield