Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ustavus suures ja väikeses

Reede, 29. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 17:14-27

Jeremija palub Jumalalt abi
14Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus.
15Vaata, nad ütlevad mulle: „Kus on Issanda sõna? Mingu see ometi täide!”
16Ma ei ole põiganud järgnemast sulle, karjasele, ega ole soovinud õnnetusepäeva. Sa tead, et mis mu huultelt on välja tulnud, see on sinu palge ees.
17Ära ole mulle hirmutuseks, sina, mu varjupaik kurjal ajal!
18Jäägu häbisse mu jälitajad, aga mind ära lase jääda häbisse; tundku nad hirmu, aga mind ära lase hirmu tunda; too nende peale õnnetusepäev ja purusta nad kahekordselt!
Hingamispäeva peetagu käsu kohaselt
19Issand ütles mulle nõnda: Mine ja seisa rahva poegade väravas, millest Juuda kuningad käivad sisse ja välja, ja kõigis Jeruusalemma väravais,
20ja ütle neile: Kuulge Issanda sõna, Juuda kuningad ja kogu Juuda ja kõik Jeruusalemma elanikud, kes tulete sisse neist väravaist!
21Issand ütleb nõnda: Vaadake, et te ei kanna hingamispäeval koormat ega too seda sisse Jeruusalemma väravaist!
22Ärge viige hingamispäeval koormat välja oma kodadest ja ärge tehke ühtegi tööd, vaid pühitsege hingamispäeva nõnda, nagu ma olen käskinud teie vanemaid!
23Nemad aga ei kuulanud ega pööranud oma kõrva, vaid tegid oma kaela kangeks, et mitte kuulda ja õpetust võtta.
24Aga kui te tõesti kuulate mind, ütleb Issand, ega too hingamispäeval koormat sisse selle linna väravaist, vaid pühitsete hingamispäeva ega tee ühtegi tööd,
25siis tulevad selle linna väravaist sisse kuningad ja vürstid, kes istuvad Taaveti aujärjele, sõites vankreis ja hobuste seljas, nemad ja nende vürstid, Juuda mehed ja Jeruusalemma elanikud, ja selles linnas elatakse igavesti.
26Ja Juuda linnadest ja Jeruusalemma ümbrusest, Benjamini maalt, madalmaalt, mäestikust ja Lõunamaalt tulevad põletus-, tapa- ja roaohvrite ning viiruki toojad, tänuohvri toojad Issanda kotta.
27Aga kui te ei võta mind kuulda, et te peate pühitsema hingamispäeva ja et te ei tohi kanda koormat ega tulla hingamispäeval sisse Jeruusalemma väravaist, siis ma süütan selle väravais tule, mis neelab Jeruusalemma paleed ega kustu.

Selles tekstis on kaks osa: s 14-18 palub Jeremija Jumalalt abi ja 19-27 on käsk pidada õigesti hingamispäeva.

Mida tähendab palve salmis 14? Jumal on kutsunud Jeremija raskeks tööks – kuulutama suurt rahvuslikku õnnetust, mis on juba lähedal. Kuulutuse mõte on pakkuda võimalust pääsemiseks, kuid seda ei mõista keegi, prohvetit peetakse oma rahva vaenlaseks, kes niigi raskes poliitilises olukorras hävitab rahva moraalset vastupanujõudu. Selline vastutus ja surve teeb Jeremija lausa haigeks, sest Jumala tahte täitmine ei muuda prohvetit üliinimeseks. Jeremija räägib Jumalale väga siiralt kõigist oma tunnetest ja mõtetest.

Kas s 15 võidaks öelda ka tänapäeva kirikule?

S 17-18 tuleneb salmist 16: kuna prohveti südametunnistus on igati puhas, võib ta paluda endale pääsemist. Meenutame, et käsk vaenlasi õnnistada tuleb alles Uues Testamendis.

S 23 näeme, et hingamispäeva pühitsemine oli probleemiks juba Jeremija ajal ja enne teda. Võrdle tõotusi s 25 ja 27. Salm 25 tõotab tegelikult rahvuslikust õnnetusest pääsemist. Kas hingamispäeva pühitsemisel võivad tõesti olla nii kaugeleulatuvad tagajärjed?

Hingamispäev on mõeldud puhkuseks ja segamatuks osaduseks Jumalaga. Esimene on alus füüsilisele, teine – vaimulikule tervisele, isegi elule. Kui nii tähtsast asjast ei hoolita, on tagajärjed lõpuks väga kaugeleulatuvad. Vrd Lk 16:13!

Mitte kõik väikesed asjad pole vähetähtsad! Kirikust eemaldumine on tavaliselt märk sellest, et eemaldutakse ühtlasi ka Jumalast, keda kirikus kuulutatakse.

 
Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Ja vastupidi. (Lk 16:10)

Selle kommentaari autor: Argo Buinevtiš