Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

See on saladus

Laupäev, 7. Oktoober 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 23: 9-32

Valeprohvetid mõistetakse hukka
9Prohvetite kohta: Mu süda on murdunud rinnus, kõik mu luud-liikmed värisevad; ma olen nagu joobnud mees, nagu veinist vallutatu - Issanda ees ja tema pühade sõnade ees.
10Sest maa on täis abielurikkujaid. Jah, maa leinab needuse pärast, karjamaad kõrbes on kuivanud; nende püüdlused on kurjad ja nende jõuks on ebaõiglus.
11Niihästi prohvet kui preester on jumalakartmatu; koguni omaenese kojast olen ma leidnud nende kurjust, ütleb Issand.
12Seepärast on nende tee neile otsekui libastuskohaks pimeduses: neid tõugatakse ja nad langevad seal, sest ma toon neile õnnetuse, nende karistusaasta, ütleb Issand.
13Ka Samaaria prohvetite juures nägin ma jõledust: nad kuulutasid prohvetlikult Baali nimel ja eksitasid mu rahvast Iisraeli.
14Aga Jeruusalemma prohvetite juures nägin ma kohutavaid asju: abielurikkumist ja valelikku eluviisi. Nad julgustavad kurjategijaid, et ükski ei pöörduks oma kurjusest. Nad kõik on mulle nagu Soodom ja Jeruusalemma rahvas on nagu Gomorra.
15Seepärast ütleb vägede Issand prohvetite kohta nõnda: Vaata, ma söödan neid koirohuga ja joodan mürgiveega, sest Jeruusalemma prohveteist on jumalakartmatus levinud kogu maale.
16Nõnda ütleb vägede Issand: Ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad - nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega: nad räägivad oma südame kujutlustest, mitte Issanda suust.
17Nad ütlevad ühtepuhku mu laimajaile: „Issand on öelnud: Teil on rahu!” Ja igaühele, kes käib oma südame paadumuses, nad ütlevad: „Teile ei tule õnnetust!”
18Aga kes neist on olnud osaduses Issandaga ja on näinud ning kuulnud tema sõna? Kes on tähele pannud ja kuulnud tema sõna?
19Vaata, Issanda torm, tema raev puhkeb, ja keeristorm keerutab üle õelate pea.
20Issanda viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma tahtmise. Viimseil päevil te mõistate seda hästi.
21Mina ei ole neid prohveteid läkitanud, vaid nad ise jooksevad; mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad prohveti kombel.
22Kui nad oleksid olnud osaduses minuga, siis nad kuulutaksid mu rahvale minu sõnu ning pööraksid neid nende kurjadelt teedelt ja kurjadest tegudest.
23Kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb Issand, aga kaugemal ei olegi Jumal?
24Kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse, ilma et mina teda näeksin? ütleb Issand. Kas see pole mina, kes täidab taeva ja maa? ütleb Issand.
25Ma olen kuulnud, mida räägivad need prohvetid, kes minu nimel kuulutavad valet, öeldes: „Ma nägin und, ma nägin und!”
26Kui kaua see kestab? Ons midagi südames neil prohveteil, kes kuulutavad valet ja kes avaldavad oma südame pettekujutlusi,
27kes mõtlevad oma unenägudega, mida nad üksteisele jutustavad, panna mu rahva unustama minu nime, nõnda nagu nende vanemad unustasid minu nime Baali pärast?
28Prohvet, kellel on olnud unenägu, jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu mu sõna kui tõde! Mis on õlgedel tegemist puhta viljaga? ütleb Issand.29Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju?
30Sellepärast, vaata, ütleb Issand, olen ma prohvetite vastu, kes varastavad üksteiselt minu sõnu.
31Vaata, ma olen prohvetite vastu, ütleb Issand, kes pruugivad omaenese keelt ja ütlevad: „Issand ütleb.”
32Vaata, ma olen nende vastu, kes prohvetlikult kuulutavad vääri unenägusid, ütleb Issand, ja jutustavad neid ning eksitavad mu rahvast oma valede ja kelkimistega. Ometi ei ole mina neid läkitanud ega käskinud ja nad ei too sellele rahvale mingit kasu, ütleb Issand.

Issand on öelnud, et Tema asupaik on “pimedas pilves” (1Kn 8:12). Usu läbi Kristusesse on meil ligipääs Isa juurde, kuid sellest hoolimata on Ta ümbritsetud saladuslooriga ning katab end pimedusega. Tema teed ja eesmärgid ei ole sellised nagu meie omad. Kummardu Tema ette vaikuses.

Ustava prohvetina, kes selle eest kallist hinda maksis, murdus Jeremija süda, kui ta nägi nende valetamist, kes ameti poolest oleks pidanud olema Jumala prohvetid. Mõlemad, nii preestrid kui ka prohvetid (isegi need, kes teenisid Templis), olid südamelt jumalatud (s 11). Miks nad nii populaarsed olid? Sellepärast, et nad kuulutasid rahusõnumit siis, kui sõjapilved horisondil kogunesid. Nad kinnitasid kurjadele inimestele, et midagi halba neile ei sünni (s 17). Nende sõnad soosisid illusioone ning kurjust ning “julgustasid kurjategijaid” (s 14). Ühtlasi väitisd nad, et nende sõnum tuleb Jumalalt (s 25, vt ka Hs 13:1-9), tegelikult aga oli see nende endi väljamõeldis, visioonid ja unenäod. Kurb on see, et jumalakartuse tõusu asemel rahva seas, levis jumalatus üle kogu maa (s 15).

Jumal paljastab need šarlatanid, sest Tema ei olnud neid läkitanud. Selle asemel, et viibida Jumala ees ning Tema ligiolus, jooksid nad kuulutama omaenda petlike sõnumeid (s 21,22). Nende taoline teenistus oli teravas kontrastis tõelise prohveti, Jeremija teenimisega: unenägu/ sõna / õled/ vili (s 28). Nende valesõnum levis kulutulena, sest nad ka kopeerisid üksteiselt (s 30).

Äärmiselt kurb on see, kui näed kuidas šarlatanid tõmbavad enda poole suuri rahvahulki ning pälvivad suurema soosingu kui need, kes hoolega ja ustavalt annavad edasi Jumala sõna.  Vale levimine murrab õigete südame (Ps 31:17-18).

Aga mis meid sellistel aegadel lohutaks? Jumal kuuleb ja näeb seda, mis sünnib (s 25) ning on kõige sellise vastu (s 30). Kõikide petjatega tegeleb Ta ise ja väga otsustavalt. Imelnie sõnum on aga see, et Jumala sõna on tuli, mis puhastab ning vasar, mis purustab südamed selleks, et tuua esile tõeline meeleparandus. Jumala sõna on väeline ning need, kes ustavalt selle edasi annavad, saavad näha jäävat ning muutusitoovaid tulemusi. Neil ei ole vaja kohkuda käimas oleva põgusa võitluse pärast.

 
Kõik vestlused algavad kuulamisest. Keskendu nüüd oma Isale, ning kuula, mida Ta sulle öelda tahab.

Selle kommentaari autor: Robert Solomon