Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal on meie pelgupaik

Pühapäev, 8. Oktoober 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 25

Palve juhatuse, andestuse ja kaitse pärast
1Taaveti laul. Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge.
2Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
3Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.
4Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
5Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!
6Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
7Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
8Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
9Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
10Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.
11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!
12Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida.
13Selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa.
14Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu.
15Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja.
16Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets!
17Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest!
18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!
19Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad!
20Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!
21Laitmatus ja õiglane meel kaitsku mind, sest ma ootan sind!
22Vabasta, oh Jumal, Iisrael kõigist tema kitsikustest!

Tänane tekst algab sõnadega: “Mu Jumal, sinu peale ma loodan.” Võta aega, et need sõnad saaksid vajuda sügavale su südamesse.

Küsisin tudengitelt, kuidas peaksin nende eest palvetama suvevaheajal. Enamik vastas avaldades kõige pakilisemaid muretsemise põhjuseid: “Palun palveta mu internatuuri pärast, eksamite pärast, et saaksin heasse haiglasse praktikale, mu uurimistöö pärast.” Aga siis sekkus Taist pärit füüsik, kes varsti pidi lõpetama: “Palveta , et teeksin mida iganes Jumal tahab.” See oli ääretult lihtne, samas aga värskendav eestpalvesoov.

Psalm 25 kogub koku nii ühitamatud igapäevased mõtted, kui ka sügavamad südameigatsused ning asetab need usaldavalt Jumala ette. Kuigi kõik mis öeldakse on väga isiklik, pidevalt korduvad sõnad “mina” minu”, väljendavad need palved samas ka kõikide teiste usklike palveid  (s 22) . 

Tegu on taas akrostilise poeemiga, kus iga uus salm algab järgmise Heebrea tähestiku tähega. Kogu psalm algab ja lõpeb palvega (s 1-7 ja 15-22). Vaenlaste ligidus - olgu need siis otseselt  kurja plaanivad inimesed või vaenlased vaesuse või haiguse, patu või häbi vormis - on need kohesed mured, mis ikka ja jälle panevad meid Jumala ette inema. Tema on armastav ja hea, andeksandja ning ustav.

Palve pääste ja andestuse pärast jääb alati meie vajaduseks, kuid kindlasti ei piirdu sellega kõik. Peab olema veel midagi. Psalmisti palve keskmes on igatsus tundma õppida Jumala teid ning käia nendel. 14. salm on südantlõhestav: “ Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu. “ (ingl, k tõlkes “Issand avab oma südame mõtted neile, kes teda kardavad…). Et Jumal võiks avada oma südame otsekui usaldav sõber, käib üle meie arusaamise. Ja kordi olulisem, kui juhtimise ja abistamise detailid, on see laiem igatsus tunda õppida Jumala lepingus ilmutatud tõde. Minu Taist pärit sõber oli haanud avastama, et kui meie süda igatseb üle kõige tunda Jumalat ning Tema eesmärke, siis asetame end Talle väga lähedale, ning see muudab kõik, isegi meie töö ja meie vaenlased.

 
Mõnikord tunneme, et ei suuda enam toime tulla järjekordse hirmutava uudislooga. Kui selliseid uudied kuulad või vaatad, otsusta kõigepealt, et esimese asjana palvetad Jumalalt päästet neile ahastuses olevaile hingedele

Selle kommentaari autor: Fiona Barnard