Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Teine võimalus

Esmaspäev, 6. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 13:1-9

Tähendamissõna viljatust viigipuust
1Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega.
2Ja Jeesus ütles neile vastuseks: „Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud?
3Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.
4Või arvate, et need kaheksateist, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad?
5Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.”
6Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud.
7Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?”
8Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen,
9ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis raiu ta maha!””

“Isa Jumal, palun valmista mu südant sind kohtama; palun puhasta mu mõtted, et kuuleksin Sind, vaigista mu hing, et kogeksin Su ligiolu ja võiksin Sulle au tuua oma armastusega.”

Peruu mägiteed võivad olla väga reetlikud, kitsad ja sügavate kuristike ääres. Kui hiljuti lugesin, et taas üks veoauto oli kuristikku kukkunud ning 51 inimest hukkunud, ei olnud see sugugi üllatus. Surmasaanute hulgas oli 12 evangelikaalse koguduse liiget - kellest jäi maha kaheksa leske ja 27 orbu. Kristlased ei jää kannatustest puutumata. Taolised tragöödiad sünnivad kogu aeg, samamoodi kui see oli Jeesuse ajal. Torni kukkumine, mille käigus inimesed hukkusid, oli õnnetus, kuid tänapäeval sünnivad tragöödiad kahjuks ka teiste inimese julmuse tõttu. Me ei tea midagi Pilaatuse käitumisest väljapool seda sündmust, kuid see sobib tema iseloomuga: ajaloolane Josephus mainib samalaadset vägivallaakti süütute juutide suhtes, kes olid vastu sellele, et Pilaatus kasutas templi varasid Jeruusalemma akvedukti ehitamiseks. Süütud inimesed kannatavad - kuid terve inimkond on ära teeninud kohtumõistmise. Jeesuse üleskutse juudi rahvale valmistuda peatselt saabuva kohtumõistmise vastu, saavutab kulminatsiooni just neis salmides koos üleskutsega meelt parandada, enne kui hävitus neid tabab.

Hiljuti juurisin üles oma viigipuu, sest ta ajastas oma viljad järjekindlalt külmade alguse ajale,mis hävitas enamiku viljadest - puu oli muutunud kasutuks. Viigipuud ja viinamäed on piiblis sageli juudi rahva sümboliks - ning nende harijaks ja hoolitsejaks on Jumal. Karistus oli neile tulnud seetõttu, et suhte asemel elava Jumalaga, olid nad loonud viljatu religioosse süsteemi (ja Jeesuse poolt neatud viigipuu oli väga kujukaks pildiks selle kohta  - Mt 21:18-20); pealgi oli aeg otsa saamas (aastal 70 pKr hävitasid roomlased templi ning ka rahva).

Ühel päeval peavad kõik inimesed vastu võtma viimase kohtuotsuse. Ometi lõpeb tänane kirjakoht tõeliselt lootusrikkalt. Jumal annab teise võimaluse, ja kolmanda ning ka neljanda.

Võibolla mõtles Peetrus just sellele, kui ta hiljem kirjutas, et Jumal “… ei viivita tõotust täitmast, ….vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.” (2Pt 3:9). Kas palvetame nende eest, kes peavad tegema veel puuduvad sammud, enne kui kaob nende viimane võimalus Jumalaga?

 
Kuidas võiksid ära tunda inimesi, kes on valmis kohtuma Jumalaga? Millega peaksid täitma oma hinge, et Jumal saaks su tõeliselt haljendama ja vilja kandma panna?

Selle kommentaari autor: Vivien Whitfield