Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Inimesed ennekõike

Teisipäev, 7. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 13:10-17

Jeesus tervendab hingamispäeval
10Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval.
11Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim kaheksateist aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada.
12Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle: „Naine, sa oled lahti oma haigusest!”
13Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat.
14Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahvahulgale: „Kuus päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval!”
15Aga Issand vastas talle: „Te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli sõime küljest lahti ja vii jooma?
16Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, ennäe, juba kaheksateist aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval?”
17Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi.

Kuidas sulle viimane jumalateenistus meeldis? Kas see oli kena, mugav, nii nagu peab? Või tekitas ka veidi segadust, kui Jumal puudutas mingit olulist kohta sinu või kellegi teise elus?

Kogu Piiblis kutsub ainult Jeesus naist „Abrahami tütreks” (s 16). See on tervendamise kulminatsiooniks sünagoogis, milles Jeesus tuvastab haige naise, kutsub ta ette, räägib temaga, puudutab teda ja tervendab ta. Aga ta ei peatu seal. Jeesus ei kaitse end ainult selles, mida ta on teinud naise heaks, kuid mis veelgi tähtsam, ta ütleb, kes see naine on. Kuigi naine on olnud saatanaga seotud, on ta ikka veel väärtuslik. Kuigi ta on ühiskonna äärealadele pagendatud, on ta ikka veel teretulnud ja isegi kui ta on üksi, otsib Jumal teda. Jumala kuningriigi olemust nähti nii tervenemises kui ka Jeesuse sõnades naise kohta!

Sünagoogi inimesed jagunesid sel päeval kaheks. Jeesuse vastased olid Jeesuse öeldust alandatud, samas lihtinimesed olid rõõmsad selle üle, mida Jeesus tegi (s 17). Jeesuse käitumine näitas Jumala armulikkust ja oasvõtlikkust, kuid tema sõnad kandsid tõde, mis lõikusid valesti tõlgendamise ja sallimatuse südamesse. Tema käitumine oli kütkestav, kuid sõnad liiga intrigeerivad. Johannes ütleb, et Jeesus tuli „armus ja tões” (Jh 1:14, 17) ja see peegeldab paradoksi Jumala kuningriigi ja evangeeliumi südames. Arm avab uksed igale inimesele ja kuulutab, et „kuningriik on sinu jaoks“, kuid tõde toob esile piirangud kuningriigi nõudmiste ja ootustena. Arm hõlmab kõike, kui tõde, kui seda ei järgita, võib ka välistada. Mingil moel suutis Jeesus need kaks suundumust ühedada, nii endas kui ka selles, kuidas ta maailmale lähenes.

Palu Jumalalt, et ta aitaks sul näha inimeste vajadusi ja reageerida neile tundlikult Tema väes.

Selle kommentaari autor: John Andrews