Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Varjatud kasv

Kolmapäev, 8. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 13:18-21

Tähendamissõna sinepiivakesest
18Siis ta ütles: „Mille sarnane on Jumala riik ja millega ma teda võrdleksin?
19Ta on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks ja taeva linnud pesitsesid tema okstes.”
Tähendamissõna haputaignast
20Ja Jeesus ütles taas: „Millega ma võrdleksin Jumala riiki?
21See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.”

Kas oled mõnikord tundnud, et kirikuga on midagi lahti? Palu, et Jumal annaks sulle selles suhtes uue vaatenurga.
Need kaks tähendamissõna järgnevad vahetult eilsele "Aabrahami tütre" tervendamisloole (s 16) ja neid tuleb mõista selles kontekstis. Naise tervendamine kolkasünagoogis võib tunduda tähtsusetu võrreldes maailma sündmustega, kuid Jeesus viitab sellele kui osale kuningriigi revolutsioonist, mis on juba alanud. Peaaegu märkamatult on seeme mulda istutatud ja pärm taignasse lisatud. Julge pealehakkamine on pool võitu.
 
Jeesus küsib: "Missugune on Jumala riik? Millega saaks seda võrrelda?" Vastandatud Rooma hiilguse ja sõjalise võimsusega, võib see kuningriik tunduda saamatu ja jõuetu. Alguse saanud väikesest sünagoogist Rooma impeeriumi idanurgas, ei kujuta Jumala riik nähtavat ohtu praegusele maailmakorrale, eriti kui seda kirjeldada sinepiivakese ja pärmi näitel. Siiski peitub nendes lihtsates ja teadlikult valitud piltides vankumatu kuningriigi võimsus!
 
Sinepiivake väljendab kuningriigi potentsiaali. Tillukese seemne sees on kogu taime geneetiline materjal. See kasvab vähemalt 30 m kõrguseks ja on koduks taevalindudele. Pärmi väljendab kuningriigi sissetungi. Et pärm muudaks taigna, tuleb see taigna sisse segada, et see saaks üheks taignaga. Kui ta on taignasse segatud, tundub, et ta kaob, kuid aja jooksul mõjutab pärm kogu taignat. Kuningriigi vägi avaldub siis, kui see tungib maailma ja vabastab oma potentsiaali.
 
Otsi keegi, keda saad täna julgustada selle Jumala visiooniga maailma jaoks.

Selle kommentaari autor: John Andrews