Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Edasi Jeruusalemma

Reede, 10. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 13:31-35

Jeesust hoiatatakse
31Tolsamal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele: „Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!”
32Aga tema ütles neile: „Minge ja ütelge sellele rebasele: Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule.
33Siiski, ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas.
Jeesus kurdab Jeruusalemma saatuse pärast
34Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud!
35Vaata, teie koda jäetakse maha! Aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”

Kas sa mõnikord tunned, et Jeesuse järgimine nõuab liiga paljude ebamugavate otsuste langetamist? Las Jumala armastus rahustab sind.
Jeesus suundub Jeruusalemma, mitte hirmu pärast Heroodese ees, vaid Jumala eesmärgi pärast, mis tema südames põleb. Ta on prohvet, ta jõuab oma eesmärgini ja ta ei sure mujal kui Jeruusalemmas. Jeesus ei põgene Heroodese eest, vaid pigem jookseb risti suunas!
 
Jeesus esitab Jeruusalemmale oma kirgliku etteheite, kirjeldades end kuni kana, kes püüab poegi oma tiibade alla koguda (s 34). Heroodest on aga siin hoopis kirjeldatud rebasena (s 32), mis võib-olla näitab põlgust kõigi asjade suhtes, mis on heroodeslikud. On huvitav, et hiljem, kui Heroodes ja Jeesus kohtuvad, keeldub Jeesus temaga rääkimast (Lk 23:9). Kuningas Heroodest kirjeldatakse rebasena, sest tema kavatsused on isekad, tal on vähe armastust inimeste vastu ja inimestel isegi vähem tema vastu; lõpuks teeb ta kõik, et oma roomlastelt saadud võimu hoida. Jeesust, teistsugust kuningat, on aga kirjeldatud kui kana, kes on valmis andma oma elu tibude eest, kogudes neid oma tiiva alla, et neid päästa. Jeesus läheb Jeruusalemma, mitte oma plaani, vaid Jumala omaga – ta läheb päästma inimesi, ohverdades oma elu.
 
Kuningad ja kuningriigid võivad olla väga erinevad. Kui Jeruusalemm jätkab oma eluviise, on ülim lõpp häving - tibud ei jää kauaks ellu rebaste seltskonnas - aga kui Jumala rahval on julgust põgeneda rebase juurest kana tiibade alla, sisenevad nad kuningriiki, mis elab üle kõik katastroofid ja elab kauem inimeste kuningriikidest.
 
Mõtle kellelegi oma tuttavatest, kes ei järgi veel Jeesust. Palveta tema eest sellise armastuse ja murega, mida Jeesus siin näitab.

Selle kommentaari autor: John Andrews