Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ole tagasihoidlik!

Laupäev, 11. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 14:1-11

Jeesus tervendab vesitõbise hingamispäeval
1Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda.
2Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene.
3Ja Jeesus hakkas rääkima ja ütles seadusetundjatele ja variseridele: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi?”
4Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas Jeesus tema ja laskis tal minna.
5Ja nendele ta ütles: „Kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks teda välja hingamispäeval?”
6Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata.
Tähendamissõna alandlikkusest ja külalislahkusest
7Aga Jeesus rääkis neile, kes olid kutsutud, tähendamissõna, märgates, kuidas nad valisid aulisemaid istekohti:
8„Kui sind keegi on kutsunud pulma, siis ära istu kõige aulisemale kohale, sest võib-olla on keegi kutsutu sinust auväärsem,
9ja see, kes sinu ja tema on kutsunud, tuleb ja ütleb sulle: Anna koht temale! ja sa peaksid siis minema häbiga kõige viimasesse paika;
10vaid kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu viimasesse paika, et kui tuleb see, kes sinu on kutsunud, ja sulle ütleb: Sõber, tule siia lähemale! siis on sul au nende kõikide silmis, kes sinuga ühes lauas istuvad.
11Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

Meenuta paari viimast kuud. Täna Jumalat kõige eest, mis Ta on teinud sinu heaks Jeesuses. Istu veidi aega vaikselt ja tunneta Tema armastust.
Selles kirjakohas on kaks korda öeldud, et variserid ja kirjatundjad vaikisid Jeesuse ees. Esimesel korral küsib Jeesus, kas hingamispäeval võib tervendada, teisel korral küsib, mida nad teeksid, kui nende poeg, eesel või härg kukuks kaevu hingamispäeval. Nende kahe küsimuse vahel on otse variseride silme all leidnud aset tervendamine, kuid see jätab variserid külmaks. Vaikus võimaldab Jeesusel jätkata oma juttu (s 7 –11). 
 
Jeesust jälgitakse hoolikalt (s 1) ja on ilmne, et tema teoloogiat ja käitumist kontrollitakse, kuid Jeesus jälgib ka varisere. Ta märkab, kuidas külalised olid valinud lauas kõige auväärsemad kohad (s 7). Selline edasitrügimise hoiak on inimühiskonnas tavaline ja see peegeldub ka variseride käitumises, kes soovivad oma religioosse praktika abil kõigile näidata kui pühad ja head nad on, ja pälvida nii parem koht inimeste ja Jumala silmis.
 
Jeesus vihjab oma kõnes nende vaikivale ülbusele ja tuues välja veel ühe Jumalariigi paradoksi, näitab, et nad ei tea Jumalast midagi. Inimeste riigid õpetavad meil ennast ise ülendama, trügima ise mäest üles ja võitlema oma reputatsiooni eest. Jumala kuningriik töötab täielikult vastupidises suunas. Jumalariigi tee on vastupidine, ta õpetab, et kui alistame oma elud Jumala ees, tõstab Ta meid üles, kui aga tahame teha ennast Jumala ees suuremaks, paneb ta meid paika.
 
Kellega sa täna jagaksid seda imelist avastust Jumala armastusest.

Selle kommentaari autor: John Andrews