Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes on suurim?

Esmaspäev, 13. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 14:7-14

Tähendamissõna alandlikkusest ja külalislahkusest
7Aga Jeesus rääkis neile, kes olid kutsutud, tähendamissõna, märgates, kuidas nad valisid aulisemaid istekohti:
8„Kui sind keegi on kutsunud pulma, siis ära istu kõige aulisemale kohale, sest võib-olla on keegi kutsutu sinust auväärsem,
9ja see, kes sinu ja tema on kutsunud, tuleb ja ütleb sulle: Anna koht temale! ja sa peaksid siis minema häbiga kõige viimasesse paika;
10vaid kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu viimasesse paika, et kui tuleb see, kes sinu on kutsunud, ja sulle ütleb: Sõber, tule siia lähemale! siis on sul au nende kõikide silmis, kes sinuga ühes lauas istuvad.
11Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”
12Aga sellele, kes ta oli kutsunud, ütles Jeesus: „Kui sa teed lõuna- või õhtusöömaaja, siis ära kutsu oma sõpru ega oma vendi ega oma sugulasi ega rikkaid naabreid, et nemadki sind vastu kutsuks enda poole ja sellest tuleks sulle tasu,
13vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid,
14siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel.”

Kes on need inimesed, kes imetlevad sinu käimist Jumalaga? Mõtle neile, kui loed tänast kirjakohta.
Kuulsuste kultus laastab meie maailma. Vaatame alt üles neile, kes on saavutanud suuri asju - ja tahame olla nende moodi. Uurime oma elu, et mõista, kuidas nad elavad - mida peaksime tegema, et olla nende sarnased, mis on nende edu saladus? 
See polnud teisiti ka Jeesuse ajal. Variserid olid väga lugupeetud ja nad pidasid ennast teistest paremaks. Nende religioossed kombed eristasid neid lihtrahvast ja nad kasutasid oma autoriteeti, et säilitada võimu ja mõju.
Jeesus aga ei mõtle sel viisil ja ka meie ei peaks nii mõtlema. Jeesus seab kirjatundjate teadmised kahtluse alla näidates, et need ei pea paika. Seejärel jutustab ta loo, mis kõneleb nende vastu. 
Kirjatundjate meelest on oluline istuda auväärsel kohal, mis peegeldab nende staatust ühiskonnas. Need, kes ei tunnusta seda, on naerualused. Jeesus pöörab nende mõtlemise pea peale ja julgustab meidki omandada alandlik ja tagasihoidlik hoiak.
Millal me soovime pigem haarata positsiooni kui olla alandlikud? Kui mõtled rollidele, mida täidad, küsi, mida tähendab alandada ennast ja mitte rõhutada staatust.
 
Palu, et Jumal näitaks sulle, millistes kohtades peaksid näitama alandlikku suhtumist.

Selle kommentaari autor: John Stephenson