Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Avalik kutse

Teisipäev, 14. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 14:15-24

Tähendamissõna suurest pidusöögist
15Kui aga üks neist, kes lauas istus, seda kuulis, ütles ta Jeesusele: „Õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis!”
16Aga Jeesus ütles talle: „Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid.
17Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis!
18Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind!
19Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind!
20Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla.
21Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid!
22Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi.
23Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!
24Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta!”

Kas sul on mõnikord kahtlusi oma usu suhtes? Palu, et Jumal annaks sulle oma armastust tunda uuel viisil.
„Vorst vorsti vastu“ põhimõte oli Jeesuse päevil väga levinud. Kui keegi pakkus süüa, öömaja, mingit muud abi oma kogukonnas, siis oli tavaline, et oodati vastuteenet („sellest tuleks sulle tasu“, s 12). See oli taust külalislahkusele, mida nautisid variseride ülema külalised (s 1) ja mida naudib ka praegu meie mugav maailm, mida Jeesus oma tegevusege häirib. Ta on äsja tervendanud vesitõbise inimese (s 2-4) ja pannud paika variserid (s 7-11). Nüüd riskib endale tõmmata nende viha öeldes, et nende heldus on madal ja isekas. Ta esitab neile väljakutse kutsuda peolauda need, kes ei saa selle eest tasuda - need, kes ei kuulu kogukonda ja kes ei saa midagi vastu pakkuda. 
 
Miks ta teeb seda? Sest selline on Jumala kuningriik! Kui Jumal annaks ainult neile, kes suudavad tasuda, oleksime kõik kadunud - Jumala heldus aga laieneb vesitõbisele inimesele (isegi hingamispäeval), tähelepandamatutele, väljatõugatutele ja neile, kes kunagi ei istu aukohal. Jumal tahab, et ta maja oleks täis ja kui need, kes on kutsutud, ei viitsi tulla, täidab ta maja inimestega tänavatelt ja maanteedelt, vaeste, vigaste, pimedate ja lombakatega. Kuigi ükski neist inimestest ei saa kunagi maksta maja peremehele ega Jumalale taevas, laieneb tema heldus neile siiski, sest niisugune on kuningriigi põhimõte. Jeesus õpetas, et isegi patused teavad, kuidas olla hea neile, kes meid armastavad, kuid tõeline kuningriigi märk on laienev heldus neile, kes pole meie moodi, kes ei saa meile kunagi tasuda (lk 6:32-36).
 
Kuule siin väljakutset ja julgustust. Kinnita veelkord oma pühendumust Jumalale ja kuule tema kinnitavaid sõnu.

Selle kommentaari autor: John Andrews