Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hind

Kolmapäev, 15. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 14:25-35

Tähendamissõnad torni ehitamisest ja sõja alustamisest
25Aga koos Jeesusega käis palju rahvast. Ja ta ütles nende poole pöördudes:
26„Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger.
27Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger.
28Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks?
29Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama:
30See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!
31Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema kümne tuhandega selle vastu, kes tuleb tema peale kahekümne tuhandega?
32Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel, saadikud küsima, mis on vajalik rahuks?
33Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger.
34Sool on küll hea, aga kui soolgi läheb tuimaks, millega seda siis maitsestada?
35Ei see kõlba mulda ega sõnnikusse, see visatakse minema. Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!”

Jeesust järgida pole alati lihtne. Milline on sinu jaoks kristlaseks olemise hind?

Kuigi jumalariiki pakutakse lahkelt ja ilma hinnata, võib sellel teel püsima jäämine midagi maksma minna. Suur rahvahulk oli kogunenud Jeesuse ümber, neid tõmbasid ligi imed ja pakutav arm. Jeesusel oli kombeks rahvahulka küsimustega usust ja tõest mõtlema panna, mille peale osa inimesi lahkus (Jh 6:1-15, 25-71). Nüüd tahab ta selgelt eristada need, kes tahavad midagi saada, ja need, kes tulevad Tema pärast.

Jeesuse sõnad salmis 26 on tekitanud palju segadust. Tema sõnad ei saa olla vastuolus seadusega, kus meid kästakse vanemaid austada, või Uue Testamendiga, mis õpetab, et usk väljendub ka pere eest hoolitsemises (2Ms 20:12; Mk 7:9-12; 1Tm 5:8). Jeesuse väljendusrikas kõne ei ütle, et peaksime vihkama oma peresid, vaid pigem armastama Jumalat kirglikumalt. Kui lisame siia toodud näited torni ehitamise (s 28-30) ja sõja alustamise (s 31-32) kohta, saame aru, et Jeesus julgustab oma järgijaid kaaluma kutset teda järgida, mõelda järele, kas soovitakse maksta seda hinda või mitte. 

Jeesus ei taha, et öeldakse jah ja siis mõeldakse ümber. Ta tahab, et rahvahulk - ja ka meie - teaksime, et risti kandmisel on hind ja et on hetki, kui peame jumalariigi pärast kõigest loobuma. See on riskantne nõue Jeesuse poolt, see võib panna tema järgijaid loobuma, kuid see on siiski täpselt see, mida ta tahab. Jeesus pole oluline neile, kes tahavad saada õnnistatud ja siis koju minna, kuid ta kutsub just neid, kes soovivad maksta hinda ja minna kaugemale.

 

Kui räägime inimestele Jeesusest, kas räägime siis ka hinnast, mida tuleb maksta? Kas see tõukab nad eemale või just tõmbab veelgi rohkem Jeesuse poole?

Selle kommentaari autor: John Andrews