Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Raha loeb

Teisipäev, 21. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 16:19-31

Tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest
19Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti.
20Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid,
21ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid.
22Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha.
23Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Aabrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles.
24Ja ta hüüdis: „Isa Aabraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis!”
25Aga Aabraham ütles: „Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud, ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu.
26Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde.”
27Aga tema ütles: „Ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isakotta,
28sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika!”
29Kuid Aabraham ütles: „Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad neid!”
30Ent tema ütles: „Ei sugugi, isa Aabraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt!”
31Aabraham aga ütles talle: „Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks!””

Palveta, et oskaksid näha kannatavat maailma läbi Jumala silmade.

Selleks, et mõista mida Jeesus algselt tahtis öleda, tuleb nii tänast kui eilset (kavala mõisavalitseja) tähendamissõna  vaadata koos. Kontekstist väljavõetuna, muutub tänane tähendamissõna jutustuseks põrgust, igavesest karistusest ja kannatusest: see võib meid neis küsimustes edasi aidata, kuid ei ole põhjus, miks Jeesus selle loo jutustas. 

Pane veelkord tähele rõhuasetust rikkuse ja vaesuse staatusele ning positsioonile. Terve loo vältel esindab rikas mees neid, kes usuvad, et Jumala sõna on nende hoolde antud ning et nemad on Tema käsuseaduse valvurid; Laatsarus esindab aga nn alamklassi inimesi, patuseid, sigade kallistajaid, kes istuvad kuningriigi äärealal. Loo dramaatilise pöörde järel aga on rikas mees kohtumõistmise ja kannatuse sees, ning Laatsarus toetumas Aabrahami rinnale. Privileegidest ja võimalustest rikas mees on kadunu, ning see, kellel ei tundunud midagi olevat, on igavesti leitud!

Raha armastavate variseride jaoks (s 14), kes uskusid, et nende staatusest ja positsioonist piisab selleks, et kindlustada enestele Jumala soosing ja koht Aabrahami kõrval, on Jeesuse jutustatud lugu karmiks ning kohutavaks hoiatuseks. Kui nad ei hakka tõsiselt suhtuma Jumala riiki, millest kuulutas ning mida esindas Jeesus, leiavad nad end ühel päeval välja heidetuina, ning need kes praegu on välja heidetud, saavad nende koha.

Ometi, kui nad ei kuula Moosest ning prohveteid, miks peaksid nad kuulama kedagi kes on “surnuist üles tõusnud”(s 31)? Jeesuse eesmärgiks on ehmatada religioosne kogukond tegutsema, näidates neile kõige tumedamas versioonis, et nende privileegidest, positsioonist ja võimust ei piisa selleks, et pääseda tulevase kohtu eest. Jumala ees saab vaimuliku staatuse anda ainult arm, ning mitte iial pole seda võimalik inimlikult välja teenida!

 
Vaatle mõnd enda mõjupiirkonnas olevat vaesuse või hädaolukorda, kus sul oleks võimalik midagi muuta ning palveta küsides, mida peaksid tegema.

Selle kommentaari autor: John Andrews