Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Prioriteedid, prioriteedid!

Esmaspäev, 20. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 16:1-18

Tähendamissõna kavalast majapidajast ja rikkuse õigest kasutamisest
1Aga Jeesus ütles ka jüngritele: „Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara.
2Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle: „Mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda!”
3Aga mõisavalitseja mõtles endamisi: „Mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära? Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata häbenen.
4Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast!”
5Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles: „Kui palju sa võlgned mu isandale?”
6See ütles: „Sada vaati õli.” Tema aga ütles talle: „Võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku viiskümmend!”
7Seejärel ta küsis teiselt: „Aga kui palju sina võlgned?” See ütles: „Sada tündrit nisu.” Sellele ütles valitseja: „Võta oma võlatäht ja kirjuta kaheksakümmend!”
8Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed.
9Minagi ütlen teile: Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse.
10Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.
11Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist?
12Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma?
13Ükski sulane ei või teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat!”
14Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned, ja nad irvitasid Jeesuse üle.
15Ja ta ütles neile: „Teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus.
16Moosese Seadus ja Prohvetid ulatuvad Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse.
17Aga hõlpsamini kaovad taevas ja maa kui üksainus kriipsuke Seadusest.
18Igaüks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu, ja kes võtab minemaaetud naise, rikub abielu.

Mis on su elus praegu kõige tähtsamal kohal?

Tänane tähendamissõna on palju segadust tektianud, sest tundub nagu soovitaks Jeesus ebaausat käitumist. Võtme sellest arusaamiseks leiame vaadates Jeesuse poolt antud selgitust salmides 10-12, ning kogu seda pildirida, mille kaudu kirjeldatakse jumalariiki läbi Luuka evangeeliumi.

Tähendamissõna keskmes on rikka mehe kahtlustäratav käitumine (kes tõenäoliselt nõudis kõrgeid intresse - just selle osa lõikab mõisvalitseja ära) ning mõisavalitseja, keda süüdistatakse isanda vara raiskamises. Valitsejale on usaldatud märkimisväärne ressurss, kuid  hoolikuse ning vajalike oskuste puudumine ähvardab talle maksma minna nii edutamise kui igauguse edasise teenistuse.

Jeesuse jaoks ongi see põhiline sõnum: “Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes onülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. “ (s 10).

Esimene, keda siin kõnetatakse on Iisrael. Jeesuse päevil oli Iisraeli rahvas Jumala “mõisavalitseja”. Temale oli usaldatud Jumala plaani täideviimine ning Jumalast tunnistamine tervele maailmale, ning selles on ta läbikukkumas ja vallandamise lävel, sest on talle usaldatud varaga valesti ümber käinud. Kui Iisrael ei ole valmis Jumala raamatupidamisse süüvima, Jumala plaaniga taas joonduma  - st joonduma sellega, mida esitles Jeesus; oma puudujääki Jumala ees tunnistama ning oluliselt muutma enda suhtumist - ootab teda ees kirjeldamatu kaotus.

Teiseks kõnetatakse siin igaüht meist - viidates kogu ressursile, mida Jumal meie kätte usaldanud on, mistahes vormis see ka poleks. On olemas usu deposiit, mis on samaaegselt nii eesõigus kui ka vastutus, sellele lisaks võivad olla annid, materiaalne omand ning võimalused, mis meile on antud, et kasutaksime seda kõike Jumala auks, esindades Teda selles maailmas. 

Kui suudame hallata seda mis meile on antud, saab Jumal anda meile veel enam.

 
Palveta, et võiksid alati toimida Jumalale meelepärastelt ning elada nii, et jumalariigi väärtuste esiletoomine on sinu elus peamiseks prioriteediks.

Selle kommentaari autor: John Andrews