Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Arvepidamine algajatele

Reede, 1. Detsember 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 19:11-27

Tähendamissõna sulastele antud rahast
11Aga neile, kes teda kuulasid, rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna, sest ta oli Jeruusalemma lähedal ja nemad arvasid, et Jumala riik otsekohe ilmsiks saab.
12Ta ütles siis: „Üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi.
13Ning ta kutsus kümme oma sulastest ja andis neile kümme naela raha ja ütles neile: „Kaubelge, kuni ma tagasi tulen!”
14Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järele ütlema: „Meie ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks.”
15Ja see sündis, kui ta tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli raha andnud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud.
16Siis tuli esimene ja ütles: „Isand, sinu nael on kümme naela kasu toonud.”
17Ja tema ütles sellele: „Tubli, sa hea sulane! Et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevald kümne linna üle.”
18Ja teine tuli ja ütles: „Isand, sinu nael on viis naela kasu toonud.”
19Tema ütles sellelegi: „Ja sina ole viie linna üle!”
20Ja veel teine tuli ja ütles: „Isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higirätikus,
21sest ma kartsin sind: sa oled vali mees, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud, ja lõikad, mida sa ei ole külvanud.”
22Tema ütles talle: „Sinu enda suu läbi ma mõistan su süüdi, sa halb sulane! Eks sa teadnud, et ma olen vali mees: võtan, mida ma ei ole paigale pannud, ja lõikan, mida ma ei ole külvanud?
23Mispärast sa ei ole siis andnud mu raha panka? Küll ma siis oleksin selle tagasi tulles kasuga kätte nõudnud.”
24Ja ta ütles juuresseisjaile: „Võtke nael tema käest ära ja andke sellele, kellel on kümme naela!”
25Ja nemad ütlesid talle: „Isand, tal on kümme naela!”
26„Ma ütlen teile, igaühele, kellel on, antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on.
27Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!””

Kas ei tundu praeguse aja poliitiline maailma mõni kord liiga keeruline isegi Jumala jaoks? Palveta oma juhtide eest, ning kõikide eest, kelle käes on võim.

On raske uskuda, et Jeesus nõustuks halastamatute kapitalistidega, kes kasutavad iga võimalust rikastumiseks, aga see ei takistanud tal neid kasutamast oma õpetlikes lugudes. Tänase loo taustal on Heroodese poegade visiit Rooma selleks, et omandada kuningavõim regioonides, mida nad olid hallanud - ja see lisab värvi kogu jutustusele. 

Loo tegelik õpetusiva seisneb aga ustavas teenimises ja haldamises, mis ei muutu teadmisest, et jumalariigi tulek võib viibida (s 11). Kõrgest soost inimene reisis ära, saavutas kuningriigi  ning tuli tagasi alles pika aja pärast - samamoodi nagu Jeesus, kes läheb ära Isa juurde, ülendatakse kuningaks ja alles siis tuleb tagasi kohut mõistma.

Meile kõigile on siin elus midagi antud. Võibolla ei anta kõikidele samal määral talendikust või võimalusi (elu ei ole kunagi võrdne), aga me kõik peame midagi tegema sellega, mis meil on.

Sulased kellele oli usaldatud mingi hulk oma isanda vara, suutsid peaaegu kõik selle tagastada mingisuguse kasumiga. Kõik peale ühe. See üks peitis raha riidetüki sisse ning tagastas selle kasutamatult. Ta ei lasknud isegi mitte pankuritel sellele lisa kasvatada. Ja temalt võetakse ära kõik. 

Kui me ei tee oma eluga midagi, siis on see vist kõige suurem kuritegu üldse. Jumal on meile elu andnud ootuses, et me teeme sellega midagi, kasutame seda. Ilma kasumita veedetud elu pole väärt elamist ning sellel puudub igasugune tulevik.

 
Meie tööelu on osa jüngrina elamisest, mitte eraldiseisev eluala. Kas teadmine sellest muudab täna millegi poolest su tööpäeva?

Selle kommentaari autor: Nigel Wright