Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hei pikuke!

Neljapäev, 30. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 19:1-10

Jeesus ja Sakkeus
1Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi.
2Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem, ja ta oli rikas.
3Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu.
4Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealtkaudu minema.
5Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale: „Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!”
6Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu.
7Ja seda nähes nurisesid kõik: „Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud!”
8Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: „Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.”
9Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg.
10Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.”

Kutsu endale maksuametnik külla. Kui sa ei tea kedagi selle ameti pidajat, siis kutsu külla keegi kummaline või imelik inimene, keda teised väldivad.

Tänane lugu räägib jälle ühest rikkast mehest, Sakkeusest, aga see kohtumine Jeesusega lõpeb teisiti kui eelmised. Jeesust saatis sellel ajal juba “patuste ja maksukogujate sõbra” reputatsioon ( Lk 7: 34) - mis on veel üks näide Tema riskeerivast eluviisist. Maksukogujad nautisid külluslikku elu, sest nõudsid inimestelt sisse rohkem kui riik seda küsis ning selletõttu vihkasid inimesed neid südamest (s 7). Sakkeus aga on millegipärast eriliselt innukas nägema Jeesust, ja Temaga kohtuma ning kohtumise järel pingutama, et Jeesus tuleks talle külla. Ta oli täiesti muutunud mees, tegi ulatuslikud korrektuurid oma elus ning andis avaliku lubaduse kompenseerida heldekäeliselt kõikidele, keda ta oli petnud või röövinud. Jumalaga on tõesti kõik võimalik!

See imeline sündmus Jeerikos andis Jeesusele võimaluse esitleda lühikest, aga teravat missioonilauset: “Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.” ( s 10). Siit leiame Jeesuse enda hinnangu inimkonna olukorrast. Inimesed on kadunud. Sama oli Jeesus tõdenud juba eelnevalt, läbi tähendamissõnade kadunud lambast, kadunud drahmarahast ja kadunud poegadest (Lk 15). Tema on see ammu tõotatud Hea Karjane, kes on tulnud otsima ja päästma kadunuid (Jh10:11).

Kadunud olla tähendab olla vales kohas, või liikuda vales suunas. Inimesed on Jumalaga osaduse kaotamise ohvrid, Jumala armastuse kogemuse kaotanud ja oma saatuse (igavese elu) kaotanud.

See on väga halb uudis. Aga hea uudis on see, et Jeesus on tulnud et otsida ja päästa. Selleks, et kadunut leida, tuleb minna sinna kus kadunud asi on. Jeesus tuligi, et muuta inimkonna olukorda. Tema elas täielikus osaduses Jumalaga, rõõmustas Jumala armastuse kogemisest ning võitis ära surma, avades ukse igavesse ellu neile, kes nagu Sakkeus, võtavad ta vastu ning tervitavad enda elus.

 
Taas peame mõtelema raha ja omandi peale. Ning selle äraaanmdise peale, jälle. Ometi mitte nii nagu enne ja mitte kõige äraandmisele nagu enne - lihtsalt väga heldekäelisele äraandmisele. Kui sul on eelmisest nädalast veel midagi alles jäänud - mõtle uuesti järele, mida sellega teha.

Selle kommentaari autor: Nigel Wright