Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuritarvitamised ja kuritarvitajad

Laupäev, 23. Detsember 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mi 2:1-13

Häda ülekohtustele!
1Häda neile, kes kavatsevad nurjatust ja hauvad oma voodites kurje mõtteid, et neid hommiku koites täide saata, sest nende käes on võim.
2Nad ihaldavad põlde ja haaravad need endile, kodasid, ja võtavad need ära; nad rõhuvad meest ja ta koda, igaühte ja ta pärisosa.
3Sellepärast ütleb Issand nõnda: Vaata, selle suguvõsa vastu kavatsen ma õnnetust, millest te ei saa oma kaela välja kiskuda ega käia upsakalt püstipäi, sest aeg tuleb kuri.
4Sel päeval tehakse teist pilkealused ja lauldakse teie kohta kahetsuslaulu: „Nüüd on see juhtunud,” öeldakse, „nüüd me oleme hävitatud sootuks; ta on vahetanud ära mu rahvale kuuluva osa. Oh, ta eemaldab mu sealt, ta jagab meie põllud vangistajaile!”
5Seepärast ei ole sul kedagi, kes heidaks mõõdunööri liisuosaks Issanda koguduses.
6„Ärge kuulutage!” kuulutavad nad. „Nõnda ei kuulutata! Teotus ei ulatu meieni!”
7Kas nõnda räägitakse, Jaakobi sugu? Ons Issanda Vaim kannatamatu? Ons tema teod seesugused? Eks tee mu sõnad head sellele, kes sirgelt käib?
8Aga juba eile oli mu rahvas tõusnud vaenlaseks; rõivaste pealt te tõmbate mantli nendelt, kes julgesti mööda lähevad, kes sõjast tagasi pöörduvad.
9Te ajate ära mu rahva naised nende armsatest kodadest, te võtate nende lastelt minu ehted igaveseks.
10Tõuske ja minge ära, see siin pole jäämise paik; oma rüvetatuse tõttu peab see valusalt hävima!
11Kui tuleks mees, kes ajab tuult taga ja kõneleb valet: „Mina kuulutan sulle veinist ja vägijoogist”, siis oleks ta küll sellele rahvale prohvetiks.
12Ma tahan sind, Jaakob, koguda ühtekokku, ma tahan korjata Iisraeli jäägi; ma panen nad ühte nagu lambad tarasse, otsekui karja oma karjamaale - inimesi on rohkesti.
13Ja nende ees käib teeavaja: nad avavad tee, läbivad värava ja lähevad sealtkaudu välja. Nende ees käib nende kuningas ja nende eesotsas on Issand.

Mida pead oma ühiskonnas kõige silmapaistvamaks ning suuremaks ülekohtuks? Kas sinu kogudus võtab selles suhtes midagi ette - sõnades või tegudes?

Aastaid tagasi veetsin terve kuu Bangladeshis. Nägin kui lihtne oli põllumeestel võlgadesse jääda, kui neid tabas kas haigus või õnnetus. Kui see juhtus, müüsid nad enemasti maha oma maa, ning muutusid rentnikest põllumeesteks, kes saadud saaki pidid jagama maa omanikega. Järgmine aste oli muutuda täiesti vaeseks, ilma igasuguse omandita ning lootusta elatist teenida.

Tänases peatükis noomib Jumal kõigepealt rikkaid maaomanikke, kes himustades krabavad endale järjest rohkem maad. Taolise käitumise kujukaks näiteks Piiblis on Naaboti viinamäe lugu - vt 1Kn 21.

Teine karm noomitus on määratud valeprohvetitele, kes sulgevad silmad taolistele ülekohtu tegudele ning ei kaitse neid, keda rõhutakse. Kumb on hullem: kas ülekohtu tegija või pealtvaataja, kes ei reageeri? Edmund Burke on öelnud: “ Kõik, mida kurjuse säilimiseks vajatakse, on see kui head inimesed ei tee midagi.”

 
Mida saaksid täna reaalselt teha ülekohtu leevendamiseks enda ümber?

Selle kommentaari autor: David Dewey