Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hoiatuse sõnad

Reede, 22. Detsember 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mi 1:1-16

Hävingu kuulutus Samaariale ja Jeruusalemmale
1Issanda sõna, mis tuli Miikale, moorastlasele, Juuda kuningate Jootami, Aahase ja Hiskija päevil, ta nägemus Samaaria ja Jeruusalemma kohta:
2„Kuulge, kõik rahvad, pane tähele, maa ja kõik, mis seda täidab! Olgu Issand Jumal tunnistajaks teie vastu, Issand oma pühast templist!
3Sest vaata, Issand tuleb välja oma asupaigast, astub alla ja kõnnib maa kõrgendikel.
4Mäed sulavad tema all ja orud lõhenevad otsekui vaha tule paistel, otsekui järsakult alla voolav vesi.
5Jaakobi üleastumise pärast ja Iisraeli soo pattude pärast sünnib see kõik. Kes on süüdi Jaakobi üleastumises? Kas mitte Samaaria? Ja kellelt on Juuda ohvrikünkad? Kas mitte Jeruusalemmalt?
6Sellepärast teen ma Samaaria kivikangruks väljal, viinamäe istutusmaaks, veeretan ta kivid orgu ja paljastan ta alusmüürid.
7Kõik ta nikerdatud kujud lüüakse katki, kogu ta hoorapalk põletatakse tulega ja ma hävitan kõik ta ebajumalad; sest ta on kogunud need hoorapalgast ja hoorapalgaks saavad need jälle.
8Sellepärast pean ma kaeblema ja ulguma, käima paljajalu ja alasti, pean ulguma nagu šaakal ja leinama nagu jaanalind.
9Sest tema haav on ravimatu. Jah, see on jõudnud Juudani, ulatub mu rahva väravani, lausa Jeruusalemmani.
10Ärge kuulutage Gatis, ärge nutke valjusti, püherdage põrmus Beet-Afras!
11Minge ära, Saafiri elanikud, alasti ja häbis, Saanani asukad ei lähe välja: Beet-Haeselis on kurtmine, teilt võetakse püsi.
12Jah, Maaroti elanikud ootavad õnne, aga Issandalt tuleb õnnetus Jeruusalemma väravasse.
13Rakendage hobused vankri ette, Laakise elanikud! Siin oli Siioni tütre patu algus, sest sinus peitusid Iisraeli üleastumised.
14Sellepärast tuleb sul anda lahkumisand Mooreset-Gatile. Aksibi kojad on pettumuseks Iisraeli kuningaile.
15Ma toon su vastu vallutaja, Maaresa elanik! Adullamini jõuab Iisraeli auhiilgus.
16Lõika juuksed ära ja aja pea kiilaks oma hellitatud laste pärast! Aja oma pea laialt paljaks nagu on raisakotkal, sest nad viiakse su juurest vangi!

Kui saaksid Jumala asemel saata hoiatuse sellele ühiskonnale kus elad, milline see oleks?

Sel ajal kui teised prohvetid tõotasid rahu (või neile maksti, et nad seda kuulutaksid) (vt Mi 2:9, Mi 3:5), kuulutab Miika, et Issand tuleb tooma hävitust. Jumal tuleb alla oma taevasest asupaigast selleks, et karistada Iisraeli põhjas (s 2-7) ning Juudamaad lõunas (s 8-16) selle eest, et nad ei ole olnud Talle truud ning on rikkunud lepingut Temaga.

Kogu maailma rahvad kutsutakse kokku (s 2) tunnistama, kuidas Jumal muudab Samaaria “varemete hunnikuks” (s 6), ning siis ükshaaval hävitab ka külad, mis on teel Jeruusalemma poole. Rahva “haav” on liiga sügav, et see paraneks (s 9) ning Jumala viha eest ei ole võimalik kuhugi põgeneda.

Samaaria peamine patt on ebajumalateenistus (s 7); Juuda on süüdi rõhumises ning ülekohtus (sellest loeme järgmistes peatükkides). Salmide 10-16 on terve rida sõanmänge: iga linna karistus on seotud tema nimega. Näiteks Saafir, mille nimi tähendab “kaunist”, tõugatakse tema positsioonilt ning paljastatakse häbistamiseks.

 

Kui mõtled enda maa ja rahva peale, mis on selle kõige sügavamad haavad? Ja mida võiks Jumal öelda sinu rahva vaimse ja moraalse seisukorra kohta? Palveta sellele vastavalt…

Selle kommentaari autor: David Dewey