Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lahkarvamused

Laupäev, 30. Detsember 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mi 7:11-20

Jeruusalemma lootus
11Päev su müüride ülesehitamiseks. See päev on ammu määratud.
12Sel päeval tullakse su juurde Assuri poolt ja Egiptuse linnadest ja Egiptuse poolt Frati jõeni, merest mereni ja mäest mäeni.
13Aga maa tehakse lagedaks ta elanike pärast, nende tegude vilja pärast.
Issand halastab Iisraeli peale
14Karjata kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid, kes elavad omapäi metsas keset viljakat maad! Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis nagu muistseil päevil!
15Otsekui sinu Egiptusemaalt lahkumise päevil näitan ma neile imetegusid.
16Paganad näevad ja häbenevad, hoolimata kogu oma vägevusest. Nad panevad käe suu peale, neil jäävad kõrvad kurdiks.
17Nad lakuvad põrmu nagu madu, maa roomajate sarnaselt. Nad tulevad värisedes välja oma linnustest, lähenevad vabisedes Issandale, meie Jumalale: nad kardavad sind.
18Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu,
19kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod? Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse.
20Sina osutad Jaakobile truudust, Aabrahamile armu, nõnda nagu sa meie vanemaile oled vandega tõotanud muistseil päevil.”

Päris elus ei ole erinevad elualad üksteisest eraldatud. Siiski me teeskelme, et võime organiseerida oma päevi – isegi aastaid – erinevate pealkirjade alla: kodu, töö, kirik, vaba aeg jne.

Õnneks on Jumal alati meist sammu võrra ees, olgu siis vihmas või päikeses. Ja sõltuvalt sellest milline päev sul täna on olnud/ saab olema – on Ta ka täna sinuga. Ükskõik – kas tunned oma olemist „vaimulikuna“ või mitte – Tema on siiski siinsamas, su juures.

Miika raamat on jõuline keeris patust ja armust. Miika paljastab Jumala rahva südames valitseva korruptsiooni ( s 2,3), koos peatselt ja vältimatult neile osaks saava kohtumõistmisega aga ta on aus ka omaenese patu suhtes ( s 1, 9). Samas väljendab ta Jumala lõppematut armastust oma rahva vastu ja tema juba toimivat päästeplaani. Tegelikult sisaldab Miika raamat mõningaid enimarmastatud tekste mis käsitlevad Jumala armu ( s 18). Nii valu kui rõõm – see kõik on kätketud vaid seitsmesse lühikesse peatükki. Õnneks jääb Jumala rõõm alati võitjaks. Ja ka inimsüdame põhiline küsimus – kes võiks midagi ette võtta minu patu suhtes ja mitte määritud saada - seegi leiba vastuse. Jumal võib ja teeb seda. Jeesus tegi seda. Rist on see paik kus kohtuvad inimlik rumalus, jumalik kohtumõistmine ja südantliigutav halastus. Selles Kolgata verises segaduses saab inimene uuendatud, uueks tehtud. Peetrus oleks võinud oma kriitikutele loengut pidada, nendega vaielda või neile jutlustada. Selle asemel valib ta radikaalsema tee ja otsustab otse välja öelda tõe. Jagada seda mis ta südames tegelikult on. Ja see kõlab väga samamoodi kui terveks saanud pimeda vastust oma kriitikutele „……Tean ainult ühte: ma olin pime, praegu aga näen.” ( Jh 9:25)

Mõnikord on parim vastus neile, kes kõige enam kahtlevad – rääkida lihtsalt oma lugu. Seda tegi nt Peetrus. Tema sõnad šokeerisid, olid täis kirge ja tõde… Ja ta võitis oma kriitikud.Kui Jumal räägib sinu vastu, kui tajud tema kutsumist oma elus ja kui teised üldse aru ei saa mida ja milleks sa teed – tuleta meelde Peetrust. Kui meie omaenese lugu räägime ja Püha Vaim saab selle läbi kõnetada inimesi, on see suure mõjuga.

Jumalal ei ole eriosakondi. Kõik mis ta on ja mida ta teeb on üleujutatud, kaetud Jeesuse verega. Ja isegi neil hetkedel kui ta meid karistab, on selles alati kogetav ka tema arm.

 
Kui sul on tunne, et oled eemale eksinud, on ülim aeg hakata taas hüüdma Tema poole, kes armastab su hinge enim.

Selle kommentaari autor: Gethin Russell-Jones