Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aia sisse

Neljapäev, 4. Jaanuar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 2:4-17

Aadam ja Eeva
4See on lugu taeva ja maa sündimisest, kui need loodi. Sel ajal, kui Issand Jumal tegi maa ja taeva,
5kui ainsatki väljapõõsast ei olnud veel maa peal ja ainsatki väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Issand Jumal ei olnud lasknud vihma sadada maa peale, ja inimest ei olnud põldu harimas,
6tõusis udu maast ja kastis kogu mullapinda.
7Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks.
8Ja Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud.
9Ja Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealtnäha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset aeda, ning hea ja kurja tundmise puu.
10Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes sealtpeale neljaks haruks:
11esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus on kulda;
12selle maa kuld on hea, seal on bedolavaiku ja karneoolikive.
13Ja teise jõe nimi on Giihon, see voolab ümber kogu Kuusimaa.
14Ja kolmanda jõe nimi on Hiddekel, see voolab hommiku pool Assurit; ja neljas jõgi on Frat.
15Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma.
16Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa,
17aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”

On geograafiline fakt, et suur osa meie ees lahtirulluvast draamast leidis aset Mesopotaamias - täpsemalt Tigrise ja Eufrati jõgedeäärsel alal, mida tol ajal kutsuti Shinariks või Paabeliks, ning mida meie teame kui Iraagi territooriumi. Mõeldes konfliktidele, mis praegu sellel pinnal lõõmavad, saab too alglugu veelgi juurde teravust ja väge. Jumala loodud maailm, armastusega kujundatud viimse detailini selleks, et olla koduks tema rahvale, on nüüd muutunud tapatalgute alaks. Enam täpsemat ja kurvemat pilti inimese langemisest pole võimalik maalida. Ja ometi on neis peatükkides peidus ka sügav müsteerium.

Samamoodi kui meil on neli evangeeliumi, mis jutustavad Jeesuse lugu erinevaist vaatenurkadest, on olemas kaks jutustust inimese loomisest. 1Ms 2 ja 3 räägivad erinevas hääletoonis kui 1.peatükk. Need peatükid on meisterjutustaja poolt edasi antud: nende tempo ja stiil on meisterlikud, ning keelekasutus mõnikord lausa mänglev: “adam” tähendab inimest ning “adamah” mulda (s 5,7) - nad sobivad hästi kokku, eriti kui valju häälega ette lugeda.

Ka Eedeni aia kujund on võimas, ning kulgeb läbi Piibli jutustades paradiisist, kust oleme pärit, ning mille poole oleme teel. Jõed aga, mis aitavad Eedeni asukohta määratleda võivad tekitada segadust. Me teame Tigrist ning Eufratti (s 14), kuid  Piison ja Giihon on meile tundmatud (s 11,13). Eeden on reaalne paik, kuid samas ka müstiline. CS Lewis tunnistab, et just siit leidis ta inspiratsiooni Narnia maailma loomiseks - alates selle mägedest kuni mererannani. Ja kuigi ükski külastaja ei leia Mahekastilise Varakella lossi, ei vähene loo mõjuvõim sellest karvavõrdki! Eedeni aias leiab Aadam oma Eeva ning suur inimseiklus algab.

 
Mõtiskle veidi taeva reaalsuse üle. Nii nagu Eedenit, on ka seda keeruline määratleda või kirjeldada. Aga see on reaalne.