Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uued ajad, uued kombed

Teisipäev, 23. Jaanuar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jos 1:1-18

Joosua asub täitma Issanda käsku
1Ja pärast Issanda sulase Moosese surma kõneles Issand Nuuni poja Joosuaga, Moosese teenriga, öeldes:
2„Mooses, mu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele!
3Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, annan ma teile, nagu ma Moosesele olen öelnud:
4kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hettide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks.
5Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha.
6Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile!
7Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu Seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed!
8Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!
9Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!”
10Ja Joosua andis käsu rahva ülevaatajaile, öeldes:
11„Käige leer läbi ja andke rahvale käsk, öeldes: Valmistage enestele teemoona, sest kolme päeva pärast te lähete üle Jordani, et minna vallutama maad, mille Issand, teie Jumal, annab teile pärida!”
12Aga ruubenlastele, gaadlastele ja Manasse poolele suguharule rääkis Joosua, öeldes:
13„Tuletage meelde käsku, mille Issanda sulane Mooses teile andis, öeldes: Issand, teie Jumal, lubab teile rahu ja annab teile selle maa.
14Teie naised, väetid lapsed ja karjad jäägu maale, mille Mooses teile on andnud siinpool Jordanit. Aga teie ise, kõik võitlusvõimelised, peate võitlusvalmilt minema üle jõe oma vendade eel ja aitama neid,
15kuni Issand on andnud rahu teie vendadele nagu teilegi ja nemadki on pärinud maa, mille Issand neile annab; seejärel võite minna tagasi oma pärusmaale ja pärida, mis Issanda sulane Mooses teile on andnud siinpool Jordanit, päikesetõusu pool!”
16Ja nad vastasid Joosuale, öeldes: „Me teeme kõik, mida sa meid käsid, ja läheme igale poole, kuhu sa meid läkitad.
17Nagu me kõiges kuulasime Moosest, nõnda tahame kuulata sind! Olgu ainult Issand, su Jumal, sinuga, nagu ta oli Moosesega!
18Igaüks, kes paneb vastu su käsule ega kuula sinu sõnu kõiges, mida sa meid käsid teha, surmatagu! Ole ainult vahva ja tugev!”

Astudes uude päeva, kiida Jumalat selle eest mis on seljataha jäänud ja selle eest mis on tulemas!

Globaalne suhtlemine on arenenud tohutu kiirusega, ometi võib üksikisiku tasandil haigutada ületamatu sügavik – kui asi puutub öeldu tegelikku kuulmisesse. Jumala ja Joosua vaheline suhtlemine oli vägagi sirgjooneline ja otsene. Kas see toimis nii tänu Joosua erilisele tunnetusele kelleks ja mida tegema teda oli kutsutud? Ta oli hästi õppinud Moosese, oma mentori ja Jumala sulase kõrval. Ning Joosua usk ei olnud mingi teisejärguline tunne – ta oli Jumala telgis palju aega veetnud, mõtiskledes Jumala loomuse üle ning kohates elavat Jumalat vaikuses. Julgelt oli ta varasematel aegadel Jumala häälele kuuletunud- kahemehelise salgana Tõotatud maal olles nägi ta selle võimalusi, laskmata teiste uskmatusel hävitada oma usku Jumala kõikevõitvasse väesse. Kui tundlikud oleme meie Jumala hääle kuulamisele uue päeva alguses?

Kogu lõik on täis Jumala tõotusi (s 5-7), samas esitab rõhuasetus käsuseadusele Joosuale ja tema järgijatele väljakutse elada radikaalset elu, jätmata ruumi kergeteks lahendusteks. Loetud manifesti nõuded kõrguvad väärikalt üle kaasaegese poliitilise korrektsuse ning moodsa, samas kahtlase moraali.

Joosua otsustav kuulekus oli nakkav ning kaks ja pool suguvõsa olid valmis saadud mandaati täide viima (5Ms 3:18-20). Nende pühendumine oli täielik, vaatamata võimalusele sattuda hoopis teise kohta. Ka meie peaksime meeles pidama, et jõudmaks selleni, mida Jumal meile on tõotanud, läheb ka teisi teid kui need millega oleme tuttavad. Ja kõikide nende jaoks, kes olid valmis võitluseks – olid järgmised päevad täidetud ohtude, ja riskidega. Vaata veelkord nende vastust Joosuale, kes oli saanud Jumalalt kutse ( s 18). Joosua sai tõesti sõnumeid igast nurgast!

 
Issand kingi mulle sel algaval päeval usku Sinu tõotustesse ning otsusekindlust olla julge ning püsida tugevana Sinus!

Selle kommentaari autor: David Blair