Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Survele vastu pannes

Reede, 2. Veebruar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jos 9:1-27

Gibeonlaste kavalus
1Kui kõik kuningad, kes olid siinpool Jordanit mäestikus, madalikul ja kogu suure mere rannikul Liibanoni suunas, hetid, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, sellest kuulsid,
2siis nad kogunesid kokku üksmeelselt, et sõdida Joosua ja Iisraeli vastu.
3Aga kui Gibeoni elanikud olid kuulnud, kuidas Joosua oli talitanud Jeerikoga ja Aiga,
4siis tegutsesid ka nemad, aga kavalasti: nad läksid ja tegid endid käskjalgadeks. Nad panid oma eeslite selga kulunud kotid ja vanad veinilähkrid, lõhkised ja kokkuseotud,
5iseendile jalga kulunud ja paigatud sandaalid, selga kulunud riided, ja kõik leib teeroaks oli kuivanud ja murenenud.
6Siis nad läksid Joosua juurde Gilgali leeri ja ütlesid temale ja Iisraeli meestele: „Me tuleme kaugelt maalt; tehke nüüd meiega leping!”
7Aga Iisraeli mehed vastasid hiivlastele: „Võib-olla te elate meie keskel? Kuidas võiksime siis teha teiega lepingu?”
8Siis nad ütlesid Joosuale: „Me oleme sinu sulased!” Ja Joosua küsis neilt: „Kes te olete ja kust te tulete?”
9Ja nad vastasid temale: „Su sulased tulevad väga kaugelt maalt Issanda, su Jumala nime pärast, sest me oleme kuulnud temast kuuldusi ja kõike, mis ta tegi Egiptuses,
10ja kõike, kuidas ta talitas kahe emorlaste kuningaga, kes olid sealpool Jordanit: Siihoniga, Hesboni kuningaga, ja Oogiga, Baasani kuningaga, kes oli Astarotis.
11Meie vanemad ja kõik meie maa elanikud rääkisid meile, öeldes: Võtke enestega kaasa moona teekonna tarvis, minge neile vastu ja öelge neile: Me oleme teie sulased, tehke nüüd meiega leping!
12See on meie leib; me võtsime selle soojalt oma kodadest teeroaks päeval, kui lahkusime, et tulla teie juurde; ja vaata, see on nüüd kuivanud ja murenenud.
13Ja need veinilähkrid, mis me täitsime, olid uued, aga vaata, need on nüüd lõhkenud. Ja meie riided ja jalatsid on kulunud väga pikal teel.”
14Siis mehed võtsid nende teeroast ega küsinud nõu Issandalt.
15Ja Joosua tegi nendega rahu ning sõlmis nendega lepingu, et ta jätab nad elama; ja koguduse ülemad vandusid neile.
16Aga pärast kolme päeva möödumist, kui nad olid teinud nendega lepingu, said nad kuulda, et need olid nende lähedalt ja elasid nende keskel.
17Siis Iisraeli lapsed läksid teele ja jõudsid kolmandal päeval nende linnade juurde; nende linnad olid Gibeon, Kefiira, Beerot ja Kirjat-Jearim.
18Aga Iisraeli lapsed ei löönud neid maha, sest koguduse ülemad olid neile vandunud Issanda, Iisraeli Jumala juures; ent terve kogudus nurises ülemate pärast.
19Siis ütlesid kõik ülemad tervele kogudusele: „Me oleme neile vandunud Issanda, Iisraeli Jumala juures, nüüd ei või me neisse puutuda.
20Me teeme nendega seda, et jätame nad elama, et meie peale ei tuleks viha vande pärast, mille neile vandusime.”21Ja ülemad ütlesid neile, et nad jäävad elama ja neist saavad puuraiujad ja veekandjad tervele kogudusele, nagu ülemad neile on öelnud.
22Ja Joosua kutsus nad ning rääkis nendega, öeldes: „Miks petsite meid ja ütlesite: Me oleme teist väga kaugel, ise aga elate meie keskel?
23Seepärast olge nüüd neetud! Ärgu lõppegu iialgi teie hulgast sulased, puuraiujad ja veekandjad mu Jumala koja tarvis!”
24Ja nemad vastasid Joosuale ning ütlesid: „Et su sulastele oli kindlasti räägitud, kuidas Issand, su Jumal, oma sulast Moosest oli käskinud anda teile kogu maa ja hävitada teie eest kõik maa elanikud, siis me kartsime teie ees väga oma elu pärast ja tegime seda.
25Ja nüüd, vaata, me oleme sinu käes, talita meiega, nagu sinu silmis hea ja õige on teha!”
26Ja ta talitas nendega nõnda: ta päästis nad Iisraeli laste käest ja neid ei tapetud.
27Ja sel päeval pani Joosua nad puuraiujaiks ja veetoojaiks kogudusele ning Issanda altarile kuni tänapäevani paigas, mille tema välja valib.

Issand, aita mul tänastes võitlustes tajuda Sinu Vaimu juhtimist!

Täna avaneb meie ees Joosua loo uus tasand ja täiesti erinevast perspektiivist. Ai ja Jeeriko üle saadud võidud olid kohaliku iseloomuga, lisaks siiani oli Iisrael olnud lahingute algataja ja edukust sai vaadelda nende vallutuse perspektiivist.

Edasi aga vaade muutub (s 1) kui maa viis kõige võimsamat kuingat liituvad luues kõikide Kaananimaa hõimude ebapüha alliansi selleks et Iisraeliga sõdida. Eelenvalt Jumala rahva vaenlaste hulki halvanud hirmu ja halva eelaimuse õhkkond, mida väljendas Raahabi lugu, muutub drastiliselt. Vaenlased olid tähele pannud, et Iisrael polnud võitmatu ( Jos 7:4).

Ka meie ajal võib juhtudua, et usklikud mõistavad asju täiesti valesti, või on neid, kes alati on valmis teiste nõrkusi enda huvides ära kasutama. Aakani patu seemned kandsid inetut vilja Kaananlaste agressioonis: patul on haaramiseks pikk käsi, ning mitte ainult avaliku elu tasandil, vaid see kujundab inimloomusesse ka roiskumise ja kurjuse mustrid, mis panevad tugevalt vastu Jumala tõele ja tööle (Rm 3:9-20).

Terves vaenlaste alliansis oli Giibeon huvitav erand. Nemad petsid ja nõrgendasid Iisraeli kavalusega. Kui kõrbeteekonnal hakkas rahvas mässama juhtide vastu, oli see mingil määral isegi õigustatud, kuid siin näeme juhte, kes toimivad rutakalt sel ajal kui rahvas, vaatamata üldisele rahulolematusele näeb oma juhtide nõrkust (s 14), kes oleksid pidnud palju põhjalikumalt asja uurima ning kaaluma. Giibeonlaste pettuse avalikuks tulemine ei toonud aga endaga kaasa suuremat kättemaksu vaid armu (s 26) ning äratundmise, et ka võõrastel võis ola koht Jumala rahva hulgas. Siiski, oma hilisemas ajaloos pidi Jumala rahvas ajuti samal põhjusel ka ebamugavusi taluma ( 2Sm 21:1-9). 

 

Pettus võib esineda erinevais vormides ja peaksime ka täna valmis olema ära tundma ning vastakuti seisma selle kuradi ühe kõige surmavama taktikaga.

Selle kommentaari autor: David Blair