Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Haud ja üsk

Reede, 27. Aprill 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jn 2:1-11

Tänupalve kala kõhus
1Aga Issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd.
2Ja Joona palus Issandat, oma Jumalat, kala kõhus
3ja ütles: „Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja tema vastas mulle. Haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält.
4Sest sina heitsid mind sügavusse, merede südamesse; veevool ümbritses mind, kõik su vood ja su lained käisid minust üle.
5Siis ma mõtlesin: Ma olen ära aetud su silma eest. Siiski ehk saan veel näha su püha templit!
6Vesi ümbritses mind kõrist saadik, süvavesi piiras mind, mererohi mähkis mu pead.
7Ma vajusin alla mägede alusteni, maa riivid sulgusid mu kohal igaveseks. Aga sina tõid mu elu hauast üles, Issand, mu Jumal!
8Kui mu hing nõrkes mu sees, mõtlesin ma Issandale ja mu palve tuli sinu juurde su pühasse templisse.
9Need, kes austavad tühje ebajumalaid, hülgavad oma osaduse.
10Aga mina tahan ohverdada sinule tänulaulu kõlades. Mida olen tõotanud, seda täidan! Issanda käes on pääste!”
11Siis Issand käskis kala ja see oksendas Joona kuivale maale.

“Mina olen see, kes sind otsib! Kui ajad ära armastuse endast, siis ajad ära minu!” (Francis Thompson, 1859–1907, ‘The Hound of Heaven’)

Iroonilised seigad mida vaatasime eile, saavad värvi juurde tänase jutustuse jätkudes. Joona palve on mähitud faktidesse suurest kalast kes ta alla neelas ja siis välja, kuivale maale oksendas (s 10). See polnud prohvetile mingi eriliselt austustvääriv tagasitulek. Ehk oli isegi nii, et kalal oli sama paha Joonast oma kõhus, kui Jumalal Joona jätkuvast enesekesksest hoolimatusest ebajumalaid kummardavate paganate vastu - nii nende vastu, kes elasid Niineves, kui laevameeste vastu, kellede elud ta oma käitumisega ohtu seadis?

Kas nii või teisiti, Joona suust tõusev palve taolises keskkonnas on võimas väljendus võitlusest, millesse tema sõnakuulamtus sattus - see oli võitlus elu ja surma peale, ülestõusmie ja allakäigu vahel. “Suur kala” (s 1) oli samaaegselt surmapaik ning Jumala armuvahend. See oli viimane aste sellel allakäigul, mis algas Joona esimese sõnakuulmatuse impulsiga minna hoopiski Jaafosse (1:3), jätkus paanilise hirmuga uppumise ees (s 6), ning jõudis sinna kus “maa riivid tema kohal igaveseks sulgusid” (s 6).

 Kala kõhust oli saamas haud. Ometi, hoolimata Joona läbikukkumistest,  saab mingil kummalisel viisil, see koht tema jaoks ka “üsaks”, kust algab tema tee uude ellu ning uute võimaluste juurde.

Keegi veel nägi oma elu Joona “tähe” kaudu - ka Tema magas tormis, ning laskus põrgusse sel päeval kui rist Kolgatal avas inimkonnale tee uude ellu tõusmise juurde.  Ja üksnes Jeesuse saab sündida see, et asjad, millest valmistatakse meile hauda, võivad saada meie päästmise vahenditeks. Just sel kombel saab Joonast (vaatamata ta isikule) see, kes osutab Jeesuse päästele, päästmise teele meie jaoks, kui oleme silmitsi omaenese õuduse- ja meeleheitehetkedega, kaugenemisega Jumalast ja võibolla isegi surmaga.

 
Millised asjad, harjumused või inimesed hoiavad sind vangis? Palu ja hüüa Jumala poole - et Tema võiks tuua muutuse ja avada tee uude ellu.

Selle kommentaari autor: Tim Meadowcroft