Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usaldusväärsed tõdemused

Kolmapäev, 5. September 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Tt 3:8-15

Kristlaste kohustustest maailmas
8See sõna on ustav ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt rõhutaksid, et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik.
9Aga rumalatest vaidlemistest ja arutlustest sugupuude üle ning riiust ja seadusetülidest hoidu kaugele, sest need on kasutud ja tühised.
10Eksiõpetusega inimesest pöördu pärast ühe- või kahekordset noomimist ära,
11teades, et niisugune on pöörane ja teeb pattu ning on ise enese hukka mõistnud.
Lõputervitus
12Kui ma Artemase või Tühhikose sinu juurde saadan, siis tõtta minu juurde Nikopolisesse, sest ma olen otsustanud seal talve veeta.
13Seadusetundja Zeenas ja Apollos läkita teele hoolsalt varustatuna, et neil midagi ei puuduks.
14Õppigu meiegi omad tegema häid tegusid seal, kus neid tõepoolest on vaja, et nad ei jääks viljata.
15Sind tervitavad kõik, kes on minuga. Tervita neid, kes meid armastavad usus! Arm olgu teie kõikidega!

"Kuna Jeesus tühjendas ennast kord, võin mina olla uuesti täidetud iga päev; mu vaimu-arterites pulseerib tumepunane elustav armastus… Tema lasi oma verel voolata ja suri - ning mina olen selle elustava ülekande läbi elus." (L. Shaw "Trauma Center")

Paulus jätkab oma teoloogilist põhjendust käitumise standardite osas, mida ta kreetalastelt ootab. Kreetalastes ei olnud (ega pole ka meis täna) iseenesest midagi, mis oleks väärinud armastuse ja pääste andi. Vaid, nagu Paulus väljendab seda koloslastele: "teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutne ja laitmatutena Jumala palge ette" (Kl 1:21-22). Vaid sellele võime rajada oma kindluse ja lootuse, rõhutab Paulus (s 8). 

Kristuse töö ristil on selle täielikult teostanud ja palju enamgi veel. Päästetud, pestud, uuendatud, pärijad Kristuses - need on sõnad, mis nüüd määratlevad meie uut olemisviisi, kuhjudes üksteise otsa sõnumis, mida Paulus siin edasi annab.

Olla pärija (s. 7) ei ole siinkohal midagi, mis otsustatakse kellegi testamendi või ähmaste viimaste soovide põhjal, vaid on staatus, mida ei saa minema pühkida või kahtluse alla seada. See tuletab meile meelde, et sama kehtib ka teiste asjade kohta, mida Paulus on maininud - me oleme lunastatud, tervendatud, taastatud, andeks saanud. 

Samas tuleb meeles pidada, et vana-aja rabid armastasid väga arusaamatuid vasturääkivusi. Tundub, et algkogudus võttis selle kalduvuse neilt kohati üle liigagi meelsasti (s. 9). Pauluse mure on rumalate arusaamatuste pärast, mitte diskussioonide pärast, mis võiksid tõeliselt süvendada vailmulikku tarkust ja arusaamist. Omada tarkust ära tunda millal meie põletavad küsimused on tegelikult vaid rumal tähenärimine, on vahel väga keeruline, kuid kindlasti midagi, milleks me peaksime Jumala armu ja abi paluma.

Peale nii paljut, mis selles kirjas keskendub välistele käitumisviisidele, on väga oluliseks tasakaalustajaks Pauluse rõhuasetus Kristuse poolt korda saadetud tööle - just sellest tuleneb meie kindlus oma positsiooni kohta Temas, ning vägi muutuda oma käitumismustrites. 

On ohtlik ja liigagi kerge jääda pusima valedesse asjadesse. Jumala tõotustele toetudes tuleb olla valvel nii kiusatuse pärast muutuda ebakindlaks, kui ka ettevaatlik et mitte kinni jääda  ebavajalikesse asjadesse.

 
"See sõna on ustav ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt rõhutaksid" (s. 8). Ole sinagi täna hoolas rõhutama oma usu usaldusväärseid, keskseid tõdesid, ning hoidu neid killustamast ka kaasaja mõttetute spekulatsioonide ja "rumalate vaidlemistega”.

Selle kommentaari autor: APÜ